Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Για παράδειγμα – από μια παγκόσμια επιχείρηση έως έναν απλό χρήστη τηλεφώνου Android, κάθε ενδιαφερόμενος σε αυτό το φάσμα έχει διαφορετικό σκοπό για τη χρήση εφαρμογών που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη. Στην εποχή της ψηφιακής εποχής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδιώξουν να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην επιχείρηση ή τις εφαρμογές τους για πολλαπλούς σκοπούς, όπως η καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, η διαδραστικότητα και η υποστήριξη πελατών.

 

1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα (1 ώρα)

• Αλληλογνωριμία εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας / συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.
• Εισαγωγή εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας: Στόχος προγράμματος, τήρηση ωραρίου, 75%
παρουσιών για έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης και ενθάρρυνση για ενεργή
συμμετοχή.
• Επιβεβαίωση των στοιχείων που αφορούν το ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, ημερομηνία γέννησης και αριθμό ταυτότητας.
• Εγγραφή στη διαδικτυακή υπηρεσία του ΚΕΠΑ «Ενημέρωσέ με».

 

2. Ενότητα 1 (3 ώρες)

• Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI – Artificial Intelligence) και Έννοιες
Τεχνητής Νοημοσύνης.
• Γιατί χρειαζόμαστε τα Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και ο ρόλος της Τεχνητής
Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις.
• Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις της επιχείρηση σας.
• Γνωριμία με το OpenAI, τις δυνατότητες που προσφέρει και τα οφέλη από την
αξιοποίησή του.

 

3. Ενότητα 2 (3 ώρες)

• Εισαγωγή στην εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης ChatGPT.
• Πλεονεκτήματα της εφαρμογής ChatGPT.
• Περιγραφή των εργαλείων της εφαρμογής ChatGPT.
• Δημιουργία περιεχομένου (reports), συγγραφή άρθρων, μουσικής και ποίησης.
• Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση της εφαρμογής ChatGPT.
• Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Κοινωνικών Δικτύων με τη χρήση της
εφαρμογής ChatGPT.
• Παραδείγματα Chatbot & Ενσωμάτωση του ChatGPT στα συστήματά σας.
• Δημιουργία βίντεο και προσαρμοσμένων εικόνων με τη χρήση της εφαρμογής
ChatGPT.

 

4. Ενότητα 3 (2 ώρες)

• Εισαγωγή στις εφαρμογές Voice Assistant.
• Ανάλυση των δημοφιλών εφαρμογών Voice Assistant (Google Home, Amazon –
Alexa, Google Assistant, Cortana, Bixby).
• Τι αλλαγές θα φέρουν οι εφαρμογές Voice Assistant.

 

5. Ενότητα 4 (2 ώρες)
• Εισαγωγή στα Chatbots.
• Τι είναι τα Chatbots.
• Τύποι Chatbot.
• Χρήση των Chatbots (Υποστήριξη Πελατών, Παιχνίδια, Τραπεζικές Χρήσεις,
Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Πολιτική, Υγειονομική Περίθαλψη).
• Οφέλη των Chatbots για τις επιχειρήσεις.

 

6. Ενότητα 5 (2 ώρες)

• Εισαγωγή στις εφαρμογές δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνων τεχνητής
νοημοσύνης.
• Ανάλυση των δημοφιλών εφαρμογών επεξεργασίας εικόνων (Prisma, Painnt,
DeepArt, DeepAngel).
• Χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία ψηφιακών εικόνων στο
Διαδίκτυο (Hotpot AI Tools, ImgLarger, Profile Pic Maker, Remini, Tokking Heads).

 

7. Ενότητα 6 (2 ώρες)

• Εισαγωγή στις εφαρμογές διόρθωσης όλων των ειδών γραμματικών σφαλμάτων και κακώς δομημένου κειμένου τεχνητής νοημοσύνης.
• Ανάλυση των δημοφιλών εφαρμογών διόρθωσης όλων των ειδών γραμματικών
σφαλμάτων (Wordtune, Grammarly, Writesonic, ProWritingAid, ProWritingAid).

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται από το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορίες δεξιοτήτων

Χρήση πληροφοριών και δεδομένων

Θεματική ενότητα

  • Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών

Επιλεξιμότητα

  • 18-29 ετών
  • 30-54 ετών

Από

09/06/2023

Μέχρι

07/07/2023

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

https://www.e-gnosis.gov.cy/training/AINIC1

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

  • Ελληνικά

Απευθύνεται σε

  • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική

Είδος εκπαιδευτικού προγράμματος

Σύντομο πρόγραμμα μάθησης

Διάρκεια κατάρτισης

Έως 4 εβδομάδες

Προσφερόμενο διαπιστευτήριο

Γενικό