Πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 27 ωρών, που επικεντρώνεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην Οικονομική Διαχείριση Νοικοκυριού. Καλύπτονται θέματα όπως ο οικογενειακός προϋπολογισμός, το εισόδημα, η πρόνοια για την επόμενη μέρα, η σύνταξη, η αποταμίευση, η κατανάλωση, η δαπάνη, το χρέος, η επένδυση, η ασφάλιση, κ.τ.λ.

 

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα (1 ώρα)

• Αλληλογνωριμία εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας / συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.
• Εισαγωγή εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας: Στόχος προγράμματος, τήρηση ωραρίου, 75%
παρουσιών για έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης και ενθάρρυνση για ενεργή
συμμετοχή.
• Επιβεβαίωση των στοιχείων που αφορούν το ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, ημερομηνία γέννησης και αριθμό ταυτότητας.
• Εγγραφή στη διαδικτυακή υπηρεσία του ΚΕΠΑ «Ενημέρωσέ με».

 

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (4 ώρες)

• Καθορισμός του τι είναι πραγματικά σημαντικό για κάποιον.
• Προϋπολογισμός εσόδων & εξόδων νοικοκυριού.
• Στοιχεία ταμειακού προϋπολογισμού νοικοκυριού.
• Ετοιμασία ταμειακού προϋπολογισμού με τη χρήση της EXCEL.
• Διαχείριση ελλειμάτων & πλεονασμάτων ταμειακού προϋπολογισμού.
• Χρήση έτοιμων λογισμικών προϋπολογισμού από το διαδίκτυο.

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (3 ώρες)

• Εμπορικές και ταμειακές εκπτώσεις (ανάλυση με την EXCEL).
• Κόστος VS Όφελος (μεγιστοποίηση & οριακή απόδοση).
• Αγορές μέσω του διαδικτύου (κόστος/όφελος).
• Ευρωπαϊκοί κανονισμοί ηλεκτρονικού εμπορίου.
• Περιήγηση στο διαδίκτυο για προσφορές/στατιστικά στοιχεία.
• Ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων με την EXCEL.

 

3. ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (3 ώρες)

• Εναλλακτικές οικιακές επενδύσεις, σύγχρονες τεχνολογίες & νέες τεχνολογίες
κατασκευής και συντήρησης οικιών (Σχέδιο Οικία, Έξυπνο Σπίτι).
• Σχέδια χορηγιών Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
• Ανάλυση Κόστους/Οφέλους οικιακών επενδύσεων- κρατικές επιχορηγήσεις.
• Χρήση του λογισμικού της EXCEL για τον υπολογισμό τους.

 

4. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (3 ώρες)

• Μικρές καθημερινές εξοικονομήσεις.
• Ενεργειακή αναβάθμιση οικιών & ελαχιστοποίηση ενέργειας.
• Ελαχιστοποίηση οικιακών απορρήτων (ανακύκλωση, κομποστοποίηση,
εξοικονομήσεις από durable προϊόντα, επαναχρησιμοποιημένα υλικά, κ.τ.λ.)
• Ανάλυση κόστους /οφέλους με την χρήση της EXCEL.
•  Χρήση της πλατφόρμας Έξυπνο Σπίτι.

 

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (3 ώρες)

• Πληθωρισμός – ΑΤΑ (Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή).
• Περιήγηση στην πλατφόρμα Eurostat.
• Κόστος και απόδοση κεφαλαίου.
• Παρούσες & μελλοντικές αξίες (ολόκληρου ποσού).
• Παρούσες & μελλοντικές αξίες ραντών.
• Χρήση του λογισμικού της EXCEL και συγκριτική ανάλυση.

 

6. ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ & ΔΑΝΕΙΑ (3 ώρες)

• Κόστος/απόδοση κεφαλαίου – διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.
• Προγραμματισμός/διαχείριση χρέους νοικοκυριού.
• Πηγές χαμηλού κόστους χρηματοδότησης, προγραμματισμός εξόφλησης δανείων και
τόκοι.
• Μείωση κόστους τραπεζικών συναλλαγών & Χρήση του e-banking (DEMO Program).
• Αναδιαρθρώσεις δανείων & φοιτητικά και άλλα δάνεια.
• Ανάλυση με τη χρήση της EXCEL.

 

7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (3 ώρες)

• Κοινωνικές και κρατικές παροχές.
• Ασφάλειες ζωής, οικογένειας, υγείας, επενδυτικές, σύνταξης.
• Οφέλη και υποχρεώσεις από τις ασφάλειες.
• Ανάλυση κόστους οφέλους με τη χρήση της EXCEL.
• Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας υπολογισμού οφέλους/κόστους.

 

8. ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ (4 ώρες)

• Κοινωνική κουλτούρα VS ανάπτυξη & εξοικονόμηση.
• Κοινωνικοί εταίροι στην εξοικονόμηση του νοικοκυριού.
• Παράγοντες απαραίτητοι για την εξοικονόμηση και το βιοτικό επίπεδο των
νοικοκυριών.
• Σύνοψη προγράμματος – συζήτηση & εισηγήσεις.
• Αξιολόγηση προγράμματος

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται από το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Κατηγορίες δεξιοτήτων

Χρήση πληροφοριών και δεδομένων

Θεματική ενότητα

  • Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών

Επιλεξιμότητα

  • 18-29 ετών
  • 30-54 ετών

Από

06/06/2023

Μέχρι

04/07/2023

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

https://www.e-gnosis.gov.cy/training/FENIC4

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

  • Ελληνικά

Απευθύνεται σε

  • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική

Είδος εκπαιδευτικού προγράμματος

Σύντομο πρόγραμμα μάθησης

Διάρκεια κατάρτισης

Έως 4 εβδομάδες

Προσφερόμενο διαπιστευτήριο

Γενικό