Πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 18 ωρών, που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στη χρήση της εφαρμογής MS Excel. Και, συγκεκριμένα, στην εκμάθηση της σωστής καταχώρισης και διαχείρισης δεδομένων, στη χρήση μαθηματικών εξισώσεων και συναρτήσεων, στη δημιουργία γραφικών παραστάσεων, στην ταξινόμηση, στο φιλτράρισμα δεδομένων, στη διαμόρφωση δεδομένων, και άλλα.

 

1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα (1 ώρα)

• Αλληλογνωριμία εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας / συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.
• Εισαγωγή εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας: Στόχος προγράμματος, τήρηση ωραρίου, 75%
παρουσιών για έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης και ενθάρρυνση για ενεργή
συμμετοχή.
• Επιβεβαίωση των στοιχείων που αφορούν το ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, ημερομηνία γέννησης και αριθμό ταυτότητας.
• Εγγραφή στη διαδικτυακή υπηρεσία του ΚΕΠΑ «Ενημέρωσέ με».

 

2. Διαχείριση Ηλεκτρονικών Φύλλων (2 ώρες)

• Άνοιγμα, Κλείσιμο και Δημιουργία βιβλίου εργασίας.
• Αποθήκευση.
• Αποθήκευση με άλλο όνομα.
• Αποθήκευση σε άλλο τύπο.
• Μετονομασία φύλλου εργασία.
• Διαγραφή φύλλου εργασίας.
• Μετακίνηση φύλλων εργασίας.
• Αντιγραφή φύλλων εργασίας.
• Δημιουργία καινούργιων φύλλων εργασίας.

 

3. Εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων των ηλεκτρονικών φύλλων (1 ώρα)

• Εισαγωγή και Διαγραφή στηλών και γραμμών.
• Εισαγωγή στοιχείων.
• Αναίρεση, ακύρωση αναίρεσης.
• Μετακίνηση στοιχείων από ένα φύλλο εργασίας σε άλλο.
• Χρησιμοποίηση εντολής εύρεσης.
• Δημιουργία λιστών δεδομένων

 

4. Μορφοποίηση και έλεγχος ηλεκτρονικών φύλλων (1 ώρα)

• Χρησιμοποίηση τεχνικών μορφοποίησης.
• Χρησιμοποίηση φόντου κελιών.
• Αντιγραφή μορφοποίησης κελιού.

 

5. Δημιουργία τύπων υπολογισμού με χρήση αριθμών, αναφορών κελιώνκαι αριθμητικών τελεστών (1 ώρα)

• Πρόσθεση.
• Αφαίρεση.
• Πολλαπλασιασμός.
• Διαίρεση.

 

6. Χρήση Συναρτήσεων και Δημιουργία Εξισώσεων (2 ώρες)

• Σχετικές και Απόλυτες Αναφορές κελιών.

 

7. Διαχείριση Δεδομένων (1 ώρα)

• Ταξινόμηση Δεδομένων, Φιλτράρισμα, Πάγωμα στηλών και σειρών, Μηνύματα
Σφάλματος.

 

8. Χρήση Συναρτήσεων και Δημιουργία Εξισώσεων (3 ώρες)

• Χρήση των συναρτήσεων SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, IF,
COUNTIF, SUMIF, LOOKUP.

 

9. Γραφικές Παραστάσεις (3 ώρες)

• Στηλών.
• Γραμμών.
• Πίτας.
• Ράβδων.

 

10. Διαχείριση Δεδομένων-Προετοιμασία για Εκτύπωση (3 ώρες)

• Εφαρμογή προεπισκόπησης σε ηλεκτρονικό φύλλο.
• Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών εκτύπωσης.
• Αλλαγή προσανατολισμού.
• Αλλαγή περιθωρίων.
• Αλλαγή μεγέθους χαρτιού.
• Κεφαλίδες και Υποσέλιδα.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται από το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατηγορίες δεξιοτήτων

Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

Θεματική ενότητα

  • Εφαρμογές γραφείου

Επιλεξιμότητα

  • 18-29 ετών
  • 30-54 ετών

Από

06/06/2023

Μέχρι

22/06/2023

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

https://www.e-gnosis.gov.cy/training/EXLIM16

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

  • Ελληνικά

Απευθύνεται σε

  • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική

Είδος εκπαιδευτικού προγράμματος

Σύντομο πρόγραμμα μάθησης

Διάρκεια κατάρτισης

Έως 4 εβδομάδες

Προσφερόμενο διαπιστευτήριο

Γενικό