Το κοινό θεσμικό μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ψηφιακά δίδυμα για υποδομές και πόλεις  χρηματοδοτείται από την ΕΕ και προσφέρεται από κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πολιτικού μηχανικού, εφοδιάζει τους επαγγελματίες και τους νέους μηχανικούς με βασικές δεξιότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των έργων πολιτικού μηχανικού. Το πρόγραμμα καλύπτει βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, ψηφιακή διττή αντίληψη για τις προκλήσεις των υποδομών και προσδιορισμό επιχειρηματικών ευκαιριών.

Στοχευόμενοι μαθητές

Το πρόγραμμα εκπονείται για επαγγελματίες που διαθέτουν πτυχίο μηχανικού ή αρχιτεκτονικής, ή ισοδύναμο τίτλο, σε συνδυασμό με πολυετή πρακτική πείρα στον κατασκευαστικό τομέα, στα έργα πολιτικού μηχανικού, στην αρχιτεκτονική, στις μεταφορές και σε συναφείς τομείς. Αυτό το φάσμα χωρίς αποκλεισμούς περιλαμβάνει πολιτικούς μηχανικούς, πολεοδόμους, αρχιτέκτονες, διαχειριστές κατασκευών και περιουσιακών στοιχείων, φορείς εκμετάλλευσης κτιρίων, ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, καθώς και παρόχους υπηρεσιών και συμβούλους.

Το Μάστερ μεριμνά επίσης για επίδοξους νέους μηχανικούς που επιθυμούν να ειδικευτούν στα ψηφιακά δίδυμα στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Καθώς τα άτομα επιδιώκουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, να διευρύνουν τους ορίζοντες της σταδιοδρομίας τους ή να συμβάλουν ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των συστημάτων υποδομών, το εν λόγω μεταπτυχιακό δίπλωμα εγγυάται την παροχή των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ευκαιριών δικτύωσης για τρομακτικές επαγγελματικές πορείες.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνει θερμή πρόσκληση σε ενθουσιώδεις και χαριστούς υποψηφίους που προέρχονται από διαφορετικές γωνίες του πλανήτη, ενωμένοι από ένα κοινό όραμα για ένα πιο έξυπνο, πιο βιώσιμο και πιο συνδεδεμένο μέλλον. Μέσω αυτού του προγράμματος, τα άτομα θα αναπτύξουν την εμπειρογνωμοσύνη για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από τα ψηφιακά δίδυμα, καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων για έργα αιχμής σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες μας.

Το πρόγραμμα σπουδών επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη μάθηση, στη διδασκαλία των συμμετεχόντων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ψηφιακών διδύμων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων στον σχεδιασμό, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη διαχείριση των υποδομών. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει μια πλατφόρμα δικτύωσης, συνδέοντας τους συμμετέχοντες με διεθνείς επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες από τα πανεπιστήμια και τους εταίρους μας.

 

Αναδημοσίευση εκπαιδευτικού προγράμματος από European Digital Skills & Jobs Platform.

 

Κατηγορίες δεξιοτήτων

Χρήση πληροφοριών και δεδομένων

Θεματική ενότητα

  • Προηγμένες τεχνολογίες (AI, blockchain, IoT, μεγάλα δεδομένα κ.λπ.)

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Master in Digital Twins

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Μεγάλα Δεδομένα

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Ηνωμένο Βασίλειο

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.

Γλώσσα

  • English

Απευθύνεται σε

  • Άτομα με επαγγελματική πείρα 0-3 ετών
  • Άτομα με επαγγελματική πείρα 3-10 ετών
  • Άτομα με επαγγελματική πείρα 10+ ετών

Είδος εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διάρκεια κατάρτισης

Έως ένα έτος

Προσφερόμενο διαπιστευτήριο

Μαθησιακή δραστηριότητα