Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κατέχουν σημαντικό κομμάτι στον ευρύτερο τομέα του Digital Marketing και απαιτούν ειδικές γνώσεις για το σωστό και αποτελεσματικό χειρισμό τους. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, τα Social Media αποτελούν ένα πεδίο για εξειδίκευση και συνεχή απόκτηση δεξιοτήτων. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έχουν αλλάξει τον τρόπο που παραδοσιακά λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στους πελάτες να έχουν άποψη και να την εκφράζουν. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ενισχύουν την αλληλεπίδραση του πελάτη με την επιχείρηση και του δίνουν την ευκαιρία δημιουργίας σχέσης και δικτύωσης τόσο με την επιχείρηση, όσο και με τους καταναλωτές. Τα στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το Marketing και τις Πωλήσεις έχουν μπροστά τους ένα νέο κόσμο και νέα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

 

1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα (1 ώρα)

• Αλληλογνωριμία εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας/ συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.
• Εισαγωγή εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας: Στόχος προγράμματος, τήρηση ωραρίου,
75% παρουσιών για έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης και ενθάρρυνση
για ενεργή συμμετοχή.
• Επιβεβαίωση των στοιχείων που αφορούν το ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, ημερομηνία γέννησης και αριθμό ταυτότητας.
• Εγγραφή στη διαδικτυακή υπηρεσία του ΚΕΠΑ «Ενημέρωσέ με».

 

2. Ενότητα 1 (2 ώρες)

• Εισαγωγή στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing).
• Έννοιες Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Κοινωνικών Δικτύων.
• Τι είναι το Affiliate Marketing και email/newsletter Marketing.
• Παρουσίαση της πλατφόρμας MailChimp για email marketing.
• Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (social media).
• Γιατί χρειαζόμαστε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και πώς μπορούν να
βοηθήσουν μια επιχείρηση.
• Πώς χρησιμοποιούμε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για προβολή́ και
δημιουργία διαφημιστικών εκστρατειών: Facebook, Instagram, LinkedIn,
YouTube. (lead ads, video ads, banners, google ads, skippable ads, nonskippable ads, bumper ads, κ.τ.λ.).

 

3. Ενότητα 2 (3 ώρες)

• Εισαγωγή στην πλατφόρμα του Facebook.
• Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας στο Facebook βήμα προς βήμα. Επιλογή
της στρατηγικής για την προβολή της επιχείρησης.
• Τύποι δημοσιεύσεων σε κάθε μέσο και εργαλεία για τη δημιουργία
περιεχομένου.

Τύποι διαφημίσεων που υπάρχουν στο Facebook και πώς μπορούμε να
στοχεύσουμε στα σωστά άτομα με αυτές.
• Ανάλυση/επεξήγηση για τη συχνότητα δημοσιεύσεων και γιατί είναι σημαντικό
να γνωρίζουμε το κοινό μας.

 

4. Ενότητα 3 (3 ώρες)

• Ηλεκτρονική Διαφήμιση – Δημιουργία καλού Περιεχομένου σε μια
επαγγελματική σελίδα των ΜΚΔ με τη χρήση online δωρεάν εργαλείων για
δημιουργία βίντεο/εικόνων/animations.
• Μarketing strategies-Σωστές πρακτικές για να προσελκύσουμε το κοινό μας έτσι
ώστε να αυξήσουμε το ενδιαφέρον για τη σελίδα μας.
• Παρουσίαση των πλατφόρμων Vimeo, Promo, Canva και Animaker για
δημιουργία βίντεο και για εύκολη και γρήγορη δημιουργία post ads, lead ads,
κ.τ.λ. με εικόνες και call to action κουμπιά.
• Εισαγωγή στην πλατφόρμα του Instagram.
• Ανάλυση εργαλείων για τη δημιουργία διαφημίσεων στο Facebook &
Instagram. Δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας.

 

5. Ενότητα 4 (3 ώρες)

• Δημιουργία πετυχημένων διαφημίσεων μέσα από́ τα εργαλεία του Facebook Ads
Manager και ταυτόχρονη διαφήμιση στο Instagram.
• Παρακολούθηση και ανάλυση Ψηφιακής Απόδοσης μέσω Facebook
Insights/Analytics.
• Εισαγωγή στην πλατφόρμα του LinkedIn.
• Τύποι δημοσιεύσεων και εργαλεία για τη δημιουργία περιεχομένου.
• Χρήση της πλατφόρμας για δημιουργία βιογραφικού και αναζήτηση εργασίας.

 

6. Ενότητα 5 (3 ώρες)

• Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας στο LinkedIn βήμα προς βήμα.
• Δημιουργία πετυχημένων διαφημίσεων μέσα από́ LinkedIn Campaign Manager
και Παρακολούθηση και ανάλυση της Απόδοσης μέσω του LinkedIn Analytics.
• Εισαγωγή στο YouTube.
• Σύνδεση και πλοήγηση στο YouTube.
• Στρατηγική του βίντεο μάρκετινγκ.
• Δημιουργία περιεχομένου και καναλιού στην πλατφόρμα.
• Ανακεφαλαίωση – Ανατροφοδότηση / Ερωτήσεις-Απαντήσεις.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται από το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατηγορίες δεξιοτήτων

Επικοινωνία και συνεργασία

Θεματική ενότητα

  • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Ψηφιακό μάρκετινγκ

Επιλεξιμότητα

  • 18-29 ετών
  • 30-54 ετών

Από

27/06/2023

Μέχρι

11/07/2023

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

https://www.e-gnosis.gov.cy/training/SMLCA12

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

  • Ελληνικά

Απευθύνεται σε

  • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική

Είδος εκπαιδευτικού προγράμματος

Σύντομο πρόγραμμα μάθησης

Διάρκεια κατάρτισης

Έως 4 εβδομάδες

Προσφερόμενο διαπιστευτήριο

Γενικό