Τo πρόγραμμα, διάρκειας 18 ωρών, θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες στη σωστή και επαγγελματική χρήση της εφαρμογής Microsoft Word για τη δημιουργία και διαχείριση εγγράφων κειμένου. Θα καλύψει, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου, τη μορφοποίηση κειμένου, την εισαγωγή αντικειμένων, τη συγχώνευση αλληλογραφίας, τον έλεγχο κειμένου και την εκτύπωση κειμένου.

 

1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα (1 ώρα)

• Αλληλογνωριμία εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας – συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.
• Εισαγωγή εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας: Στόχος προγράμματος, τήρηση ωραρίου, 75%
παρουσιών για έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης και ενθάρρυνση για ενεργή
συμμετοχή.
• Επιβεβαίωση των στοιχείων που αφορούν το ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, ημερομηνία γέννησης και αριθμό ταυτότητας.
• Εγγραφή στη διαδικτυακή υπηρεσία του ΚΕΠΑ «Ενημέρωσέ με».

 

2. Χρήση της Εφαρμογής (2 ώρες)

• Γνωριμία με την Εφαρμογή (Ράβδοι, Κορδέλα, Καρτέλες, Περιθώρια, Χάρακας)
• Προβολές Σελίδας
• Εργασία με Έγγραφα (Άνοιγμα, Δημιουργία και Αποθήκευση)
• Ρυθμίσεις Αρχείου (Όνομα Χρήστη και Καθορισμός Φακέλου για Άνοιγμα και
Αποθήκευση)
• Πρακτική

 

3. Δημιουργία Εγγράφου (2 ώρες)

• Εισαγωγή Κειμένου – Πληκτρολόγιο (Καλές πρακτικές και συντομεύσεις
πληκτρολογίου)
• Επιλογή και Επεξεργασία Κειμένου
• Αντιγραφή και Μετακίνηση Κειμένου
• Εισαγωγή Συμβόλων
• Συλλαβισμός
• Πρακτική

 

4. Μορφοποίηση (4 ώρες)

• Κειμένου (Γραμματοσειρά, Μέγεθος, Χρώμα, Β, Ι, U, Αλλαγή Κατάστασης
Γραμμάτων, Εκθέτης, Δείκτης, Strikethrough)
• Παραγράφου (Στοίχιση, Διάστημα γραμμών, Διάστημα παραγράφων, Εσοχές,
Κουκκίδες, Αρίθμηση Λίστας, Σκίαση και Περιγράμματα)
• Στυλ
• Σκηνοθέτες
• Πρακτική

 

5. Αντικείμενα (3 ώρες)

• Πίνακες (Δημιουργία, Μορφοποίηση και Επεξεργασία)
• Σχήματα (Δημιουργία, Μορφοποίηση και Επεξεργασία)
• Εικόνες (Εισαγωγή και Μορφοποίηση)
• Πρακτική

 

6. Διαμόρφωση, Έλεγχος και Εκτύπωση (3 ώρες)

• Περιθώρια
• Προσανατολισμός Σελίδας
• Μέγεθος Σελίδας
• Στήλες
• Κεφαλίδα και Υποσέλιδο (Εισαγωγή Στατικού και Αυτόματου Κειμένου,
Μορφοποίηση)
• Διαχωρισμός Σελίδας (Εισαγωγή και Διαγραφή)
• Ορθογραφικός Έλεγχος
• Ρυθμίσεις (Επιλογή Εκτυπωτή, Αριθμός Αντιγράφων, Ρυθμίσεις Εκτυπωτή και
Προεπισκόπηση)
• Πρακτική

 

7. Συγχώνευση Αλληλογραφίας – Mail Merge/Envelopes/Labels (3 ώρες)

• Προετοιμασία (Αρχείο Επιστολής, Αρχείο Πηγής Δεδομένων, Επεξεργασία Επιστολής,
Εισαγωγή Πεδίων και Προεπισκόπηση)
• Αποτελέσματα (Ολοκλήρωση Διαδικασίας στον Εκτυπωτή, Ολοκλήρωση Διαδικασίας
σε Νέο Συγχωνευμένο Αρχείο, Αποθήκευση Συγχωνευμένου Αρχείου και Εκτύπωση)
• Πρακτική

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται από το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Κατηγορίες δεξιοτήτων

Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

Θεματική ενότητα

  • Εφαρμογές γραφείου

Επιλεξιμότητα

  • 18-29 ετών
  • 30-54 ετών

Από

07/06/2023

Μέχρι

19/06/2023

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

https://www.e-gnosis.gov.cy/training/WOLIM2

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

  • Ελληνικά

Απευθύνεται σε

  • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική

Είδος εκπαιδευτικού προγράμματος

Σύντομο πρόγραμμα μάθησης

Διάρκεια κατάρτισης

Έως 4 εβδομάδες

Προσφερόμενο διαπιστευτήριο

Γενικό