Πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 30 ωρών, που επικεντρώνεται στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν σε περιβάλλον windows, με έμφαση στη χρήση του διαδικτύου και των βασικών εφαρμογών του.

 

1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα (1 ώρα)

• Αλληλογνωριμία εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας / συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.
• Εισαγωγή εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας: Στόχος προγράμματος, τήρηση ωραρίου, 75%
παρουσιών για έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης και ενθάρρυνση για ενεργή
συμμετοχή.
• Επιβεβαίωση των στοιχείων που αφορούν το ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, ημερομηνία γέννησης και αριθμό ταυτότητας.
• Εγγραφή στη διαδικτυακή υπηρεσία του ΚΕΠΑ «Ενημέρωσέ με».

 

2. Εισαγωγή στη χρήση του Η/Υ (8 ώρες)

• Άνοιγμα και κλείσιμο H/Y.
• Το Λειτουργικό Σύστημα MS Windows.
• Βασικές Ρυθμίσεις (Control Panel).
• Ιεραρχική δομή Η/Υ.
• Δημιουργία φακέλων και αρχείων.
• Διαχείριση φακέλων και αρχείων.
• Περιήγηση και αναζήτηση φακέλων και αρχείων.
• Αποθηκευτικοί χώροι.
• Εκμάθηση του αγγλικού και ελληνικού πληκτρολογίου.

 

3. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό – Web (5 ώρες)

• Χρήση εφαρμογής (browser) περιήγησης στον Ιστό.
• Προσαρμογή ρυθμίσεων.
• Οργάνωση Σελιδοδεικτών (Αγαπημένων) – Favorites.
• Ιστορικό (History).
• Χρήση Μηχανής Αναζήτησης.
• Ασφαλής πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

 

4. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο – Email (5 ώρες)

• Χρήση εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Προσαρμογή ρυθμίσεων.
• Αποστολή και λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Απάντηση και προώθηση μηνύματος.
• Επισυναπτόμενα αρχεία – μέγεθος και ασφάλεια.
• Διαχείριση / οργάνωση και ταξινόμηση μηνυμάτων.
• Χρήση βιβλίου Διευθύνσεων.
• Ασφαλής χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
• Χρήση Ημερολογίου.

 

5. Άλλες Εφαρμογές Διαδικτύου (6 ώρες)

• Εισαγωγή στην Πύλη gov.cy.
• Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Τραπεζική.
• Cloud Storage.
• Video Conferencing (π.χ. Skype και Zoom).
• Ηλεκτρονική Μάθηση: Εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος Ηλεκτρονικής
Μάθησης e-gnosis (www.e-gnosis.gov.cy).

 

6. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (3 ώρες)

• Facebook.
• Twitter.
• LinkedIn.

 

7. Ασφάλεια Δεδομένων (2 ώρες)
• Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων και πρόσβαση στον Η/Υ.
• Εφεδρική αποθήκευση δεδομένων.
• Χρήση λογισμικού κατά των ιών.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται από το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο του Έργου Κατάρτισης Ατόμων 55 χρονών και άνω σε Ψηφιακές Δεξιότητες, το οποίοχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Κατηγορίες δεξιοτήτων

Χρήση πληροφοριών και δεδομένων

Θεματική ενότητα

  • Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών

Επιλεξιμότητα

  • >55 ετών

Από

13/06/2023

Μέχρι

14/07/2023

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

https://www.e-gnosis.gov.cy/training/WIN55NIC35

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

  • Ελληνικά

Απευθύνεται σε

  • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική

Είδος εκπαιδευτικού προγράμματος

Σύντομο πρόγραμμα μάθησης

Διάρκεια κατάρτισης

Έως 4 εβδομάδες

Προσφερόμενο διαπιστευτήριο

Γενικό