Πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 20 ωρών, για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων σχετικών με τη λειτουργία και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων των πιο κάτω ενοτήτων:

• Εξοπλισμός (Hardware)
• Λογισμικό (Software)
• Βασικές λειτουργίες Η/Υ
• Επιφάνεια εργασίας
• Αρχειοθέτηση
• Οργάνωση, αποθήκευση, συμπίεση
• Δίκτυα

 

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας της ΑνΑΔ ΕΡΜΗΣ

 

Σκοπός

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) παρέχει δωρεάν προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους.  Η ΑνΑΔ στηρίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου παρέχει τα εργαλεία ώστε αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και τάσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας αλλά και στις μελλοντικές της ανάγκες, ιδιαίτερα σε αυτές που απορρέουν από την ψηφιακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα Κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, παρέχονται  προγράμματα κατάρτισης με τη μέθοδο της κατά πρόσωπο εκπαίδευσης σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου αλλά και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης:

Τα προγράμματα κατάρτισης ψηφιακών δεξιοτήτων προσφέρουν την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να εξοπλιστεί με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία.  Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν από τους απασχολουμένους στον ιδιωτικό τομέα και τους ανέργους, για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία σε αυτοεργοδοτούμενους και σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα να συμμετάσχουν δωρεάν σε προγράμματα κατάρτισης της ΑνΑΔ.

Επιπρόσθετα, προσφέρονται ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα κατάρτισης στα οποία δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), για τους οποίους καταβάλλονται επιδόματα κατάρτισης, οδοιπορικών και άλλων εξόδων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση www.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300.

 

Κατηγορίες δεξιοτήτων

Χρήση πληροφοριών και δεδομένων

Θεματική ενότητα

  • Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών

Κόστος

Δωρεάν

Επιλεξιμότητα

  • 18-29 ετών
  • 30-54 ετών

Από

01/06/2023

Μέχρι

31/12/2023

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

  • Ελληνικά

Απευθύνεται σε

  • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική

Είδος εκπαιδευτικού προγράμματος

Σύντομο πρόγραμμα μάθησης

Διάρκεια κατάρτισης

Έως 1 εβδομάδα

Προσφερόμενο διαπιστευτήριο

Γενικό