Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας (CALTECH) προσφέρει ένα εισαγωγικό μάθημα σχετικά με θεμελιώδεις πτυχές της μηχανικής μάθησης (ML), το οποίο περιλαμβάνει τη βασική θεωρία, τους αλγόριθμους και τις πρακτικές εφαρμογές τους. Η μηχανική μάθηση αποτελεί κρίσιμη τεχνολογία στον τομέα των μαζικών δεδομένων, η οποία ασκεί σημαντική επιρροή σε διάφορους τομείς, όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η ιατρική, το εμπόριο και η επιστημονική έρευνα. Η μετασχηματιστική της ικανότητα επιτρέπει στα υπολογιστικά συστήματα να ενισχύουν δυναμικά τις επιδόσεις τους μέσω της εμπειρικής μάθησης που προκύπτει από παρατηρούμενα δεδομένα. Το μάθημα αυτό επιτυγχάνει μια καλή ισορροπία μεταξύ της θεωρίας (οι ιδέες πίσω από τα πράγματα) και της πρακτικής χρήσης (πώς εφαρμόζετε τις ιδέες αυτές στον πραγματικό κόσμο). Οι διαλέξεις, οι οποίες καλύπτουν τόσο το μαθηματικό μέρος όσο και την πρακτική πλευρά, εξασφαλίζουν μια σφαιρική κατανόηση.

Ο κύκλος μαθημάτων εξετάζει τα ακόλουθα βασικά ερωτήματα:

 • Τι είναι η μάθηση;
 • Μπορούν οι μηχανές να μάθουν πραγματικά;
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ για την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓH
 • Βέλτιστες πρακτικές για βέλτιστες επιδόσεις
 • Βασικά συμπεράσματα για πρακτική εφαρμογή

 

Αναδημοσίευση Learning from Data MOOC απο European Digital Skills & Jobs Platform

 

Κατηγορίες δεξιοτήτων

Χρήση πληροφοριών και δεδομένων

Θεματική ενότητα

 • Προηγμένες τεχνολογίες (AI, blockchain, IoT, μεγάλα δεδομένα κ.λπ.)

Επιλεξιμότητα

 • 18-29 ετών
 • 30-54 ετών
 • >55 ετών

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Training webpage

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Μηχανική Μάθηση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

 • English

Απευθύνεται σε

 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Μη-Κύπριους πολίτες
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 0-3 ετών
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 10+ ετών
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)

Είδος εκπαιδευτικού προγράμματος

Σειρά μαθημάτων

Διάρκεια κατάρτισης

Έως 4 εβδομάδες

Προσφερόμενο διαπιστευτήριο

Μαθησιακή δραστηριότητα