Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο Social Radio 2.0 – The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+.

Στόχος του Ευρωπαϊκού έργου είναι να εισαγάγει μια ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση, που να υποστηρίζει τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς στην προώθηση της εκπαίδευσης για την ενεργό πολιτότητα, συνδυάζοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους (μάθηση μέσω πρότζεκτ, βιωματική μάθηση και μάθηση μέσω σχεδιασμού) με την εκτεταμένη χρήση των νέων μέσων και της τεχνολογίας, αξιοποιώντας τη δύναμη του ραδιοφώνου και των ραδιοφωνικών εκπομπών τύπου podcast. Το έργο έχει αποφέρει τα ακόλουθα παραδοτέα: Αναλυτικό πρόγραμμα για την ενεργό πολιτότητα / Social Radio, Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών, Κόμβο πόρων, Πλατφόρμα και διαδικτυακή κοινότητα του Social Radio 2.0.

Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από 4 άλλες ευρωπαϊκές χώρες: το σχολείο Ceip Los Albares (Ισπανία), η επιστημονική εταιρεία European School Radio (Ελλάδα), ο οργανισμός Out of the Box (Πορτογαλία), ο οργανισμός Stimmuli for Social Change (Ελλάδα) και το σχολείο Szkola Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocinskiego w Swidniku (Πολωνία).

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πιλοτική εφαρμογή του έργου πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση εκπαιδευτικών, 8-10 Ιουνίου 2022, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη. Στην επιμόρφωση, την οποία διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το European School Radio με την συνεργασία των υπόλοιπων εταίρων, συμμετείχαν 25 εκπαιδευτικοί που προέρχονται από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, συμπεριλαμβανομένων 4 εκπαιδευτικών από την Κύπρο. Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε θέματα που άπτονται της ενεργού πολιτότητας και της χρήσης των νέων τεχνολογιών σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Διεξήχθησαν σεμινάρια με τις ακόλουθες θεματικές: κοινωνική δράση και ενεργός πολιτότητα, αναλυτικό πρόγραμμα Social Radio 2.0, χρήση ραδιοφώνου και podcast στη σχολική τάξη, μαθησιακός σχεδιασμός, δημιουργία ραδιοφωνικών εκπομπών και podcast, δεοντολογικός κώδικας, θεωρία του ήχου, ηχογράφηση και επεξεργασία ήχου, χαρακτηριστικά της διαδικτυακής πλατφόρμας του Social Radio 2.0, κόμβος πόρων του Social Radio 2.0, προώθηση των ραδιοφωνικών παραγωγών και δράσεων στην ευρύτερη κοινότητα. Επίσης, διεξήχθησαν βιωματικά εργαστήρια με πρακτική εφαρμογή σε θέματα μαθησιακού σχεδιασμού, έρευνας, συγγραφής ραδιοφωνικού σεναρίου, ηχογράφησης και μοντάζ ήχου, ανάρτησης εκπομπής στη διαδικτυακή πλατφόρμα κ.ά. Στο τέλος της επιμόρφωσης οι ομάδες των εκπαιδευτικών παρουσίασαν τους μαθησιακούς σχεδιασμούς τους, καθώς και μια σύντομη εκπομπή που δημιούργησαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.

Η πιλοτική εφαρμογή του έργου υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά, 2022-2023 από εικοσιπέντε (25) περίπου σχολεία προερχόμενα από τις συμμετέχουσες χώρες. Με βάση την αξιολόγηση που έγινε με την ολοκλήρωση της εφαρμογής οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν πολύ ψηλά το ψηφιακό ραδιόφωνο, καθώς και τους διαθέσιμους πόρους για να εκπαιδευτούν στην χρήση του, ως ένα πολύ χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο εφάρμοσαν στις τάξεις με πολύ θετικά μαθησιακά αποτελέσματα.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του έργου είχαν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την ενεργό πολιτότητα και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, όπως κοινωνική δράση και ενεργός πολιτότητα, αναλυτικό πρόγραμμα Social Radio 2.0, χρήση ραδιοφώνου και podcast στη σχολική τάξη, μαθησιακός σχεδιασμός, παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών και podcast, δεοντολογικός κώδικας, ηχογράφηση και επεξεργασία ήχου, χαρακτηριστικά διαδικτυακής πλατφόρμας Social Radio 2.0, κόμβος πόρων Social Radio 2.0, προώθηση ραδιοφωνικών παραγωγών και δράσεων στην ευρύτερη κοινότητα κ.ά.

Η νέα έκδοση της πλατφόρμας, https://europeanschoolradio.eu/, θα είναι διαθέσιμη για χρήση για όλα τα σχολεία μέχρι το τέλος του 2023. Όλα τα παραδοτέα του έργου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου και οι καλές πρακτικές που απορρέουν από το έργο αξιοποιούνται ήδη από τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα του Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο, το οποίο υλοποιεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου τα τελευταία χρόνια.

Περισσότερα για το έργο, Social Radio 2.0 – The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://socialradio.europeanschoolradio.eu/

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Social Radio 2.0

Έναρξη

01/12/2020 00:00

Λήξη

31/08/2023T00:00:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι