Η φινλανδική πρωτοβουλία Mimmit Koodaa (Women Coding) είναι μια σειρά δωρεάν και εύκολα προσβάσιμων εργαστηρίων προγραμματισμού για τις γυναίκες. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της ισότητας στη φινλανδική βιομηχανία ΤΠΕ, η ενθάρρυνση περισσότερων γυναικών να διερευνήσουν σταδιοδρομίες στον κλάδο του λογισμικού και η εξάλειψη των στερεοτύπων (όπως ο προγραμματισμός ως ανδρικό επάγγελμα κ.λπ.).

Ενθαρρύνοντας τις γυναίκες και τα άτομα που αναζητούν νέες σταδιοδρομίες, το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προσφέρει τουλάχιστον λίγες λύσεις για την αντιμετώπιση της τεράστιας έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού στον τομέα της πληροφορικής.

Ιστορικό, στόχοι, πλαίσιο

Η πολυμορφία δεν αποτελεί μοναδικό ζήτημα για τον τομέα των ΤΠΕ στην Ευρώπη, αλλά τα όριά του είναι αρκετά μεγάλα στο τεχνολογικό οικοσύστημα, το οποίο απασχολεί επί δεκαετίες κυρίως άνδρες. Σήμερα επικρατούν προκαταλήψεις: για πολλές γυναίκες, ο τομέας των ΤΠΕ συνδέεται με την έλλειψη εξοικείωσης και όχι με περισσότερες (και καλύτερες) ευκαιρίες. Το 2018 ξεκίνησε η πρωτοβουλία Mimmit Koodaa ως προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ των φύλων στο τεχνολογικό οικοσύστημα. Το πρόγραμμα όχι μόνο στηρίζει την ανάπτυξη του τομέα ΤΠ στη Φινλανδία, αλλά συμβάλλει επίσης στη δημιουργία λογισμικού παγκόσμιας κλάσης υψηλής ποιότητας. Παρέχει εύκολα προσβάσιμα εργαστήρια προγραμματισμού για γυναίκες που ενδιαφέρονται για την κωδικοποίηση, αλλά δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία.

Πίσω από το πρόγραμμα είναι η Φινλανδική Ένωση Λογισμικού, μια κοινότητα με περισσότερες από 600 συμμετέχουσες εταιρείες (είτε λογισμικά είτε εταιρείες που σχετίζονται με λογισμικό), η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά από το 1993. Περίπου 100 εταιρείες συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Mimmit Koodaa, γεγονός που την καθιστά μία από τις κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καθαρότητας στη Φινλανδία.

Γιατί πρόκειται για ορθή πρακτική;

Η φήμη του Mimmit Koodaa αυξήθηκε γρήγορα. Το 2018 και δύο εκδηλώσεις έναρξης αργότερα, διοργανώθηκαν σχεδόν 1000 επιτυχημένες ημερίδες εργαστηρίου. Ακόμη και τότε, πολλές γυναίκες (περίπου 3.500) είχαν ήδη ενταχθεί — και αυτό επρόκειτο να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Το 2019, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή απένειμε το ευρωπαϊκό βραβείο ισότητας Mimmit Koodaa για τη συμβολή του στην πολυμορφία στη Φινλανδία, την Ευρώπη και πέραν αυτής. Το 2019, το πρόγραμμα Mimmit Koodaa είχε ήδη συγκεντρώσει 5.000 γυναίκες που επιθυμούσαν να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό. Το 2021, το πρόγραμμα έφτασε στον πρωτοφανή αριθμό των 10,000 γυναικών σε ολόκληρη τη Φινλανδία.

Τα στοιχεία για το 2022 δείχνουν επιτυχία παρόμοιου ύψους. Διοργανώθηκαν περισσότερες από 80 εκδηλώσεις και πάνω από 6.000 άτομα συμμετείχαν σε δραστηριότητες. Μόλις για το 2022, το πρόγραμμα δημιούργησε με επιτυχία εταιρικές σχέσεις και συνεργασίες με 21 οργανισμούς και 50 διαφορετικές εταιρείες — και συνέχισε να επεκτείνεται σε περαιτέρω περιφέρειες και τοπικά πλαίσια.

 

Αναδημοσίευση καλής πρακτικής από  European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση καλής πρακτικής  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Mimmit Koodaa Program (FI)

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Λογισμικό
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
  • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Φινλανδία

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.

Είδος χρηματοδότησης

Ιδιωτικοί πόροι