Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης στην εκπαίδευση και, συγκεκριμένα, στην ευαισθητοποίηση των συμμαθητών/συμμαθητριών τους, των φίλων, των γονέων τους, καθώς και των εκπαιδευτικών του σχολείου τους, για την ασφαλή και δημιουργική χρήση του διαδικτύου. Με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών του σχολείου τους και την υποστήριξη από ειδικούς στο θέμα, οι «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο», καλούνται να αναπτύξουν σχέδιο δράσης για τη σχολική τους μονάδα.

Αφού εκπαιδευτούν αρχικά τα ίδια τα παιδιά σε θέματα ασφαλούς και δημιουργικής χρήσης του διαδικτύου, στη συνέχεια μπαίνουν στη διαδικασία να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις, για να ενημερώσουν άλλα άτομα σε θέματα που αφορούν στη δόκιμη χρήση του διαδικτύου. Ιδιαίτερα σημαντικές θεματικές αποτελούν: (α) η ψηφιακή ταυτότητα των παιδιών και το ψηφιακό τους αποτύπωμα, (β) η προστασία των προσωπικών δεδομένων, (γ) η επιλογή και χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών σε συνάρτηση με τον εθισμό σ’ αυτά όπως και στο διαδίκτυο, (δ) η έννοια του διαδικτυακού εκφοβισμού και η διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

Σε παιδιά μέσης εκπαίδευσης ενισχύονται οι θεματικές που αφορούν την ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα και θέματα που σχετίζονται με τη διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση, εκφοβισμό ή και εκβιασμό. Στο πλαίσιο όλων αυτών των θεματικών, οι μαθητές/μαθήτριες, όπως και οι εκπαιδευτικοί τους, προτρέπονται και υποστηρίζονται από ειδικούς, ώστε να αξιοποιήσουν στην ανάπτυξη των δράσεων τους ψηφιακά μέσα, δίνοντάς τους παράλληλα την ευκαιρία να αναβαθμίσουν το επίπεδο της ψηφιακής τους ικανότητας με δόκιμο και δημιουργικό τρόπο. Οι δράσεις τους έχουν αφετηρία τη σχολική τους μονάδα, μέσα στην οποία ενημερώνουν και εκπαιδεύουν συμμαθητές/συμμαθήτριες, ακόμη και εκπαιδευτικούς του σχολείου τους, σε θέματα διαδικτύου και επεκτείνονται στην κοινότητα στην οποία ανήκει το σχολείο τους, όπως και σε άλλες οργανωμένες δράσεις για το θέμα. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων είναι η πρόσκληση γονέων και άλλων προσώπων στο σχολείο για ενημέρωση και πρακτική εκπαίδευση από τα ίδια τα παιδιά, χρησιμοποιώντας το υλικό που τα ίδια δημιουργούν, ή ακόμη κοινοποιώντας το υλικό στην ευρύτερη κοινότητα με τον διαμοιρασμό ή την προβολή του. Η δημιουργικότητα των παιδιών διαφαίνεται στα σενάρια και βιντεάκια τα οποία παράγουν σ’ αυτό το θέμα, αφίσες, επιτραπέζια ή και ψηφιακά παιχνίδια, παρουσιάσεις και γιορτές.

Κάποιες από τις κορυφαίες δράσεις τους προβάλλονται και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Το πρόγραμμα διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο που την εβδομάδα ή και τη Μέρα Ασφαλούς Διαδικτύου οι δράσεις τους κορυφώνονται. Οι εκπαιδευτικοί καταχωρίζουν όλα τα στοιχεία του προγράμματος σε πλατφόρμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, το οποίο παρακολουθεί και υποστηρίζει το πρόγραμμα “Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο”. Για τη σχολική χρονιά 2021-2022, είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα επιτυχώς και πιστοποιήθηκαν εβδομήντα οχτώ (78) μαθητές/μαθήτριες, ως «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο», από δύο (2) σχολεία με την υποστήριξη  επτά (7) εκπαιδευτικών.

Ο αναστοχασμός παιδιών, εκπαιδευτικών ή και άλλων εμπλεκομένων δείχνει τη θετική συμβολή του προγράμματος στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που αναπτύσσουν τα παιδιά μέσα από το πρόγραμμα, καθορίζοντας σε σημαντικό βαθμό και στάσεις ζωής σε σχέση με το διαδίκτυο. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ραγδαία αυξανόμενο, μια που τα θέματα ασφαλούς, όπως και δημιουργικής χρήσης του διαδικτύου και η ανάγκη για ψηφιακό γραμματισμό είναι επιτακτική από μικρότερες ηλικίες.

 

Περισσότερα για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα https://youngcoaches.pi.ac.cy

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι