Στόχος του Προγράμματος Καταγράφουμε τη Μνήμη – Παραγωγή ντοκιμαντέρ από μαθητές και μαθήτριες είναι να εμπλέξει την εκπαιδευτική κοινότητα σε ένα βιωματικό παιγνίδι οικειοποίησης της συλλογικής και ατομικής μνήμης μέσω της οπτικοακουστικής καταγραφής προσωπικών βιωμάτων από το οικείο και ευρύτερο περιβάλλον των μαθητών και μαθητριών σε σχέση με τις εκάστοτε θεματικές του Προγράμματος.

Κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στην εφαρμογή του Προγράμματος καλείται να εντάξει τις ψηφιακές τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία, αναπτύσσοντας σχετικές δράσεις, που να αποσκοπούν στη δημιουργία ενός σύντομου σε διάρκεια ντοκιμαντέρ από τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και να αξιολογήσει την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Μέσα από το Πρόγραμμα δίνεται έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της μνήμης σε σχέση με τη συλλογική ταυτότητα αλλά και στην ανάπτυξη της ικανότητας της νέας γενιάς να αντλεί γνώσεις και αξίες από το παρελθόν για να δημιουργεί το μέλλον. Παράλληλα, το Πρόγραμμα αναδεικνύει τη σημασία της πολυδιάστατης ιστορίας μέσω της αναγνώρισης των διαφορετικών βιωμάτων των ατόμων που συνθέτουν μια οικογένεια, μια κοινωνία, έναν λαό αλλά και της έμμεσης βίωσης των εμπειριών των προηγούμενων γενεών, ενδυναμώνοντας έτσι τις οικογενειακές σχέσεις και την ιστορική και κοινωνική συνοχή.

Oι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα μπορούν να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες θεματικές: Αειφόρος Ανάπτυξη – Περιβάλλον, Απελευθερωτικοί Αγώνες, Κατεχόμενα, Πολιτιστική Κληρονομιά. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να καταγράψουν, μέσα από έρευνα και συνεντεύξεις, τα βιώματα των προηγούμενων γενιών σε σχέση με τις πιο πάνω θεματικές και στη συνέχεια να δημιουργήσουν ένα σύντομο ντοκιμαντέρ.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και εκπαιδεύονται στην δημιουργία μαθησιακού σχεδιασμού, καθώς και στην παραγωγή ντοκιμαντέρ (έρευνα, συγγραφή σεναρίου, οργάνωση παραγωγής, κινηματογράφηση, μοντάζ, διάχυση) με την υποστήριξη των λειτουργών του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, καθώς και οι εκπαιδευτικοί τους, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αναπτύσσουν, ανάμεσα σε άλλα, ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, ανάλυσης και σύνθεσης περιεχομένου, δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης, κατανόησης και ενσυναίσθησης, και βελτιώνουν τις δεξιότητές τους σε θέματα ψηφιακού και οπτικοακουστικού γραμματισμού, διερεύνησης, γραπτής και προφορικής έκφρασης, συγγραφής σεναρίου, κινηματογράφησης, ηχοληψίας, μοντάζ κ.ά.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες διερευνούν τα συγκεκριμένα θέματα που επιλέγουν να παρουσιάσουν μέσα από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών αρχείων (οτπικοακουστικών, ηχητικών, κειμενικών κ.ά.). Συλλέγουν, επίσης, πληροφορίες γραπτώς αλλά και με ψηφιακά μέσα (κάμερες, συσκευές καταγραφής ήχου, κινητά τηλέφωνα κ.ά.) από μέλη της τοπικής ή ευρύτερης κοινωνίας, εμπειρογνώμονες ή ειδικούς στα θέματα που τους αφορούν .

Τα ντοκιμαντέρ που υλοποιούν τα σχολεία αναρτώνται στην πλατφόρμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Εκπαιδευτικές Παραγωγές, https://paragoges.pi.ac.cy/?teachers, όπου είναι διαθέσιμα. Επίσης, τα σχολεία, αφού ολοκληρώσουν την παραγωγή των ντοκιμαντέρ τους, οργανώνουν προβολές των ταινιών τους στη σχολική αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα. Μερικά από τα μαθητικά ντοκιμαντέρ που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος, προβλήθηκαν, επίσης, σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς αλλά και σε τοπικά και διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ. Αρκετές από τις ταινίες αυτές, έχουν βραβευθεί σε μαθητικούς διαγωνισμούς. Επίσης, κάποιες από τις ταινίες, στάθηκαν αφορμή, ώστε επαγγελματίες δημοσιογράφοι αλλά και πολιτικοί να ασχοληθούν με τα θέματα που θίγουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στα ντοκιμαντέρ τους.

Οι σχετικές δραστηριότητες που αφορούν στο Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου των εκπαιδεύσεων που υλοποιεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, συνήθως από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο, και πάντα ανάλογα με τον σχεδιασμό και τις ανάγκες του κάθε σχολείου που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Καταγράφουμε τη μνήμη

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι