Η πρακτική άσκηση «Digital Opportunity Traineeships», η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μια πρωτοβουλία κατάρτισης που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ φοιτητών και ψηφιακών ταλέντων, αφενός, και εταιρειών και μελλοντικών εργοδοτών, αφετέρου. Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η σύνδεση των εταιρειών με ψηφιακά ικανούς υποψηφίους, γεγονός που μεταφράζεται σχεδόν σε οποιονδήποτε τομέα στην ΕΕ. Η άμεση τεχνολογική εμπειρία είναι πλέον απαραίτητη για τεχνολογικούς τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η μηχανική μάθηση, τα μαζικά δεδομένα και άλλοι. Αυτές οι αναδυόμενες τεχνολογίες ενσωματώνονται όλο και περισσότερο σε διάφορους τομείς: από τη μεταποίηση και τη γεωργία έως τις υγειονομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να επιλέξουν να εγγραφούν σε τοποθετήσεις με έμφαση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων ή σε λογισμικό για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο.

Ένα καταρτισμένο με υπολογιστή εργατικό δυναμικό είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο

Η πρακτική άσκηση «Ψηφιακή ευκαιρία» δρομολογήθηκε το 2018 στο πλαίσιο του Erasmus+  και έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων, γεφυρώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ του εργατικού δυναμικού και των προσλήψεων και συνδέοντας τους σπουδαστές με μελλοντικούς εργοδότες στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, η πρωτοβουλία στηρίζει επίσης τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς χρόνου και πόρων και δυσκολεύονται να βρουν ψηφιακά ικανούς εργαζομένους. Στόχος της πρακτικής άσκησης «Digital Opportunity Traineeships» είναι να εμπνεύσει τους φοιτητές και τους αποφοίτους από όλους τους επιστημονικούς κλάδους, και όχι μόνο από εκείνους που εστιάζουν στην τεχνολογία, να ξεκινήσουν περιόδους πρακτικής άσκησης προκειμένου να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες, να αυξήσουν τις προοπτικές απασχολησιμότητάς τους και να τους δώσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία στο εξωτερικό. Η πρακτική άσκηση μπορεί επίσης να συνδυαστεί με περίοδο σπουδών στο εξωτερικό και μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 12 μήνες. Για πιο εντατικά θέματα, όπως η αρχιτεκτονική ή η ιατρική, η πρακτική άσκηση μπορεί να παραταθεί σε 24 μήνες.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για τις DOT;

Για να είστε επιλέξιμοι για την πρακτική άσκηση «Ψηφιακή ευκαιρία», πρέπει να είστε πρόσφατος απόφοιτος, με έδρα σε μία από τις χώρες του προγράμματος Erasmus +, ή σπουδαστής, που συμμετέχει σε δραστηριότητες κινητικότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μία από τις ακόλουθες χώρες (υπερσύνδεσμος ίδιος με τον προηγούμενο). Περισσότερες πληροφορίες και θέματα επιλεξιμότητας διατίθενται στα τοπικά συμμετέχοντα πανεπιστήμια. Οι ασκούμενοι λαμβάνουν οικονομική στήριξη, η οποία ανέρχεται κατά μέσο όρο σε περίπου 500 EUR μηνιαίως, με το ακριβές ποσό να εξαρτάται από τη χώρα διαμονής. Η διαχείριση των επιχορηγήσεων πραγματοποιείται γενικά μέσω των επιμέρους πανεπιστημίων και δεν απαιτούν χρηματοδότηση από την πλευρά των επιχειρήσεων (οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν τις επιχορηγήσεις).

 

Γιατί πρόκειται για ορθή πρακτική;

Η πρωτοβουλία «Ψηφιακές ευκαιρίες πρακτικής άσκησης» αποτελεί ορθή πρακτική όχι μόνο όσον αφορά την επιτυχία της στην προώθηση της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά και σε σχέση με τον ισχυρό δεσμό της με τη διευκόλυνση των προοπτικών απασχόλησης. Έχει ευρεία εμβέλεια: η πλατφόρμα προσφέρει στους σπουδαστές έναν τρόπο να εντοπίσουν σχετικές περιόδους πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, όχι μόνο σε συγκεκριμένες αναδυόμενες τεχνολογίες, αλλά και σε συναφείς τομείς ΤΠΕ, όπως το ψηφιακό μάρκετινγκ ή οι γενικές δεξιότητες ΤΠ. Από τον Ιανουάριο του 2021, η πλατφόρμα συγκεντρώνει περισσότερες από 180 ευκαιρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, τόσο διαδικτυακά όσο και διά ζώσης. Το πρόγραμμα κατάφερε επίσης να οικοδομήσει μια ισχυρή βάση σχετικών και ενεργών ενδιαφερόμενων μερών από περισσότερες από 30 χώρες. Η πρακτική άσκηση «Digital Opportunity Traineeships» είναι μια κλιμακούμενη πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ομάδας-στόχου των μαθητών και προσφέρει μια βάση δεδομένων εύκολης αναζήτησης και πλοήγησης.

 

Αναδημοσίευση Digital Opportunity Traineeships , δημιουργήθηκε από Galina MISHEVA.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Digital Opportunity Traineeships Good Practice Initiative

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Blockchain
 • Ρομποτική
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Εικονική πραγματικότητα
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
 • Μηχανική Μάθηση
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι