Tο Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο αποτελεί ένα ευέλικτο, σύγχρονο, ελκυστικό εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα σχολεία, καθώς προωθεί καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και παρέχει τη δυνατότητα για ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων. Παράλληλα, δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας και αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στην εκπαιδευτική και στην ευρύτερη τοπική κοινότητα, προσφέροντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση. Μέσω της ραδιοφωνικής τέχνης, μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί μπορούν να βιώσουν το σχολείο ως έναν συμμετοχικό χώρο αυτοέκφρασης και δημιουργικότητας.

Κάθε σχολείο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα αναπτύσσει σχετικές δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν καταρχήν στη δημιουργία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής ή σειράς εκπομπών από τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και αξιολογεί την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα επιμορφώνονται στη δημιουργία ενός μαθησιακού σχεδιασμού σχετικού με το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ή με σχολικές δράσεις, καθώς και στην παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής (έρευνα, συγγραφή σεναρίου, οργάνωση παραγωγής, ηχογράφηση, μοντάζ, διάχυση) και καθοδηγούνται στην αξιολόγηση των δράσεων τους με την υποστήριξη των Λειτουργών του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να δημιουργήσουν ραδιοφωνικές εκπομπές σε θέματα που τους ενδιαφέρουν – μέσα από τις οποίες μοιράζονται γνώσεις, απόψεις, ανησυχίες, εισηγήσεις – και να αναδείξουν τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες, αξιοποιώντας δημιουργικά τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, αποφασίζουν για την παρουσίαση ενός θέματος, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα το παρουσιάσουν, διερευνούν μέσα από διάφορες πηγές, αναλύουν και συνθέτουν περιεχόμενο, ηχογραφούν και επεξεργάζονται ηχητικά αρχεία, ώστε να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη ραδιοφωνική εκπομπή ή σειρά εκπομπών, τις οποίες στη συνέχεια αναρτούν στην πλατφόρμα του European School Radio, http://europeanschoolradio.eu. Στη συνέχεια, ενημερώνουν με διάφορους τρόπους το σχολείο τους και την ευρύτερη κοινότητα, ώστε να αποκτήσουν ακροατές αλλά και ανατροφοδότηση για τη δημιουργία τους.

Στο πλαίσιο των δράσεων τους τα σχολεία αρκετές φορές συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες, το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και με άλλους φορείς που μπορούν να τους δώσουν πληροφορίες για τα θέματα που παρουσιάζουν στις εκπομπές τους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μέσα από αυτές τις συναφείς δράσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες καταφέρνουν με τις εκπομπές τους να επηρεάσουν την τοπική κοινωνία, ώστε να αναλάβει δράση για επίλυση ζητημάτων που απασχολούν την περιοχή, όπως για παράδειγμα, η ανυπαρξία ποδηλατοδρόμων σε προάστειο της Λευκωσίας, μια οικία που αποτελεί μνημείο παραδοσιακής κληρονομίας και βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης σε χωριό στην Πάφο, κ.ά.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, καθώς και οι εκπαιδευτικοί τους, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αναπτύσσουν, ανάμεσα σε άλλα, ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, ανάλυσης και σύνθεσης περιεχομένου, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης, και βελτιώνουν τις δεξιότητές τους σε θέματα ψηφιακού γραμματισμού και γραμματισμού στα μέσα (ακρόαση και αξιολόγηση περιεχομένου, συγγραφή σεναρίου, ηχοληψία, μοντάζ ήχου κ.ά), καθώς και δεξιότητες διερεύνησης, γραπτής και προφορικής έκφρασης, ανάλυσης και σύνθεσης περιεχομένου κ.ά.

Οι εκπομπές των σχολείων μεταδίδονται διαδικτυακά σε μέρες και ώρες που θα προγραμματίσουν τα ίδια τα σχολεία, μέσα από την πλατφόρμα του European School Radio, μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε ειδικά για να φιλοξενεί τις ραδιοφωνικές δημιουργίες των σχολείων της Κύπρου, της Ελλάδας και γενικότερα της Ευρώπης. Η πλατφόρμα αυτή, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων «NEStOR –  Networked European» και «School Radio The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenhip Education», στα οποία συμμετείχε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ως εταίρος. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στα σχολεία της Κύπρου, της Ελλάδας και γενικά της Ευρώπης να εκπέμπουν διαδικτυακά τις ραδιοφωνικές τους δημιουργίες.

Περισσότερα για τα αναφερόμενα Έργα μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες www.pi.ac.cy/nestor και https://socialradio.europeanschoolradio.eu.

Οι σχετικές δραστηριότητες που αφορούν στο Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου των εκπαιδεύσεων που υλοποιεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, συνήθως από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο, και πάντα ανάλογα με τον σχεδιασμό και τις ανάγκες του κάθε σχολείου που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι