Το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου – CyberSafety λειτουργεί από την 1η Ιουλίου 2016, υπό τον συντονισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, αξιοποιώντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Better Internet for Kids». Εστιάζοντας στις νέες και αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από τις εξελίξεις, σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά με τις διαδικτυακές και τις ψηφιακές τεχνολογίες, έχει ως στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών στην Κύπρο, για δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση του Διαδικτύου. Παράλληλα, μέσα από τις δράσεις του, προωθεί την «Εθνική Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο». Το Κέντρο, λειτουργεί στη βάση τριών βασικών πυλώνων οι οποίοι αφορούν στην Ευαισθητοποίηση, στη Λειτουργία της Γραμμής Βοήθειας 1480 όπως και της Γραμμής Καταγγελιών 1480, αναφορικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου:
  • Ευαισθητοποίηση
Στοχεύοντας στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, αναφορικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου, το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, αναπτύσσει πλούσιο εκπαιδευτικό / ενημερωτικό υλικό, πόρους και εργαλεία. για παιδιά, εφήβους, εκπαιδευτικούς και γονείς. Παράλληλα προσφέρει παρουσιάσεις, διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς σε θέματα, αναφορικά με τις δυνατότητες και τους κινδύνους του διαδικτύου (π.χ., ακατάλληλο περιεχόμενο, διαδικτυακές απάτες, διαδικτυακός εκφοβισμός, πολύωρη ενασχόληση με τις ψηφιακές τεχνολογίες, προσωπικά δεδομένα και διαδικτυακή παραπλάνηση), συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, σε σχέση με την υπεύθυνη, δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου. Επιπρόσθετα, υλοποιούνται διάφορα προγράμματα και διαγωνισμοί, για παράδειγμα το Πρόγραμμα «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο» , το Πρόγραμμα «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο» , ο Διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές/μαθήτριες για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου με θέμα «Μαζί για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο». Περισσότερες πληροφορίες για το υλικό και τις δράσεις του Κέντρου είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής πύλης http://internetsafety.pi.ac.cy.
H Γραμμή Βοήθειας 1480 (Helpline), αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου γραμμών υποστήριξης Insafe και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη από εξειδικευμένους υποστηρικτές, σε πραγματικό χρόνο, σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου. Οι λειτουργοί της Γραμμής Βοήθειας 1480 παρέχουν, μεταξύ άλλων, συμβουλές και υποστήριξη σε θέματα διαδικτυακού εκφοβισμού, πολύωρης ενασχόλησης στο διαδίκτυο, διαδικτυακής αποπλάνησης και προβλημάτων σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ., ψεύτικα προφίλ, ακατάλληλο και επιβλαβές περιεχόμενο κ.α.).
Η Γραμμή Καταγγελιών 1480 (Hotline), αποτελεί μέρος του διεθνούς δικτύου γραμμών καταγγελιών (Hotlines) Inhope και προσφέρει ένα άμεσο, εύκολα προσβάσιμο και υπεύθυνο σημείο επαφής για τους χρήστες, ώστε να μπορούν να αναφέρουν και να καταγγείλουν παράνομο περιεχόμενο ή παράνομες ενέργειες στο Διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες της Γραμμής Καταγγελιών 1480, αναλαμβάνουν τον χειρισμό πληροφοριών από το κοινό, που σχετίζονται με αναφορές για περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ρατσισμό και ξενοφοβικό υλικό και ο,τιδήποτε θεωρείται παράνομο.
Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται στη βάση κατευθυντήριων γραμμών και νομοθεσιών του Εθνικού Δικαίου. Επιπρόσθετα, έχουν διασφαλίσει την άμεση διασύνδεση με τους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο (π.χ., Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) και το εξωτερικό (π.χ., πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων), ούτως ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο των διαδικασιών.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι