Το Ινστιτούτο για το Μέλλον (IFF) είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC) στην Κύπρο, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της ανάπτυξης, της εφαρμογής και της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή τους στη βιομηχανία, την εκπαίδευση και την κυβέρνηση. Το ερευνητικό κέντρο διαθέτει επίσης πόρους για την έρευνα και την αξιολόγηση του αντικτύπου των αναδυόμενων τεχνολογιών στην απασχόληση, την ανισότητα του πλούτου, την εργασία και την κοινωνική ζωή. Αποστολή του IFF είναι να εκπαιδεύει τους αυριανούς ηγέτες, να αναπτύσσει γνώσεις και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων, καθώς και να βοηθά την κοινωνία να προετοιμάζεται καλύτερα και να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές προκλήσεις.

Το κέντρο εστιάζει την έρευνα και τη χρηματοδότηση σε δύο βασικούς τομείς:

  • Τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και ψηφιακά νομίσματα (το IFF ήταν το πρώτο ίδρυμα που παρείχε ακαδημαϊκά προγράμματα στον τομέα αυτό, αρχής γενομένης από το 2014).
  • Πρόβλεψη αλγορίθμων, με τη συνεργασία του Κέντρου Ανοικτών Προβλέψεων Μακριδάκη (MOFC), που φιλοξενείται από το IFF.

Στο πλαίσιο αυτού του διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τις δυνατότητες, τις επιπτώσεις και τις εφαρμογές των αναδυόμενων τεχνολογιών, και ιδίως της αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Εξοπλίζοντας τους εκπαιδευόμενους με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προετοιμαστούν για τις αλλαγές αυτές, το πρόγραμμα έχει επίσης ως στόχο να στηρίξει τη συνολική διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού και να συμβάλει στη διασφάλιση ανταγωνιστικού εργατικού δυναμικού. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθησιακές δραστηριότητες επικεντρώνονται στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις έννοιες, τις χρήσεις και τις κύριες εφαρμογές της αλυσίδας συστοιχιών. Οι μαθητές μαθαίνουν για κρυπτονομίσματα ή εφαρμογές αλυσίδας συστοιχιών σε τομείς όπως η ενέργεια, η ρύθμιση, η πολιτική ή η νομοθεσία. Στον ιστότοπο του IFF, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βρουν μεταπτυχιακά προγράμματα στην τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία πρόσβασης BLO και το ψηφιακό νόμισμα — πλήρως διαδικτυακά, καθώς και συντομότερα διαδικτυακά μαθήματα, επιχειρηματικές και επαγγελματικές δεξιότητες και MOOC (μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα).

Το Ινστιτούτο για το Μέλλον πέτυχε σημαντικό αντίκτυπο από το 2013, μεταξύ άλλων λόγω των διεθνών προοπτικών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρονται κυρίως στα αγγλικά· και το πανεπιστήμιο είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Νότιας Ευρώπης όσον αφορά την παροχή επίσημων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα αγγλικά). Το πανεπιστήμιο είναι το κορυφαίο επίσημο εκπαιδευτικό ίδρυμα για την τεχνολογία blockchain και είναι το πρώτο που δημοσιεύει πιστοποιητικά αλυσίδας συστοιχιών και αποδέχεται το bitcoin ως πληρωμή για τα δίδακτρα. Η πρωτοβουλία μπορεί εύκολα να κλιμακωθεί: μεγάλο μέρος των μαθημάτων είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και στα αγγλικά, ενσωματώνοντας διάφορους μορφότυπους. Τα MOOC που αναπτύχθηκαν από το κέντρο είχαν ευρεία απήχηση, με περισσότερους από 35,000 σπουδαστές από 95 χώρες να είναι εγγεγραμμένοι. Επιπλέον, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Blockchain και τα ψηφιακά νομίσματα του πανεπιστημίου κατάφεραν να εκπαιδεύσουν περισσότερους από 650 σπουδαστές από το 2014.

 

Αναδημοσίευση  Institute for the future (IFF) , δημιουργήθηκε από Matteo Mirigliano

Μετάφραση καλής πρακτικής μέσω Digital Europe eTranslation , εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έναρξη

31/12/2012T23:00:00

Λήξη

31/12/2012T23:00:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Blockchain

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι