Ο επιταχυντής ψηφιακών δεξιοτήτων αποσκοπεί στον εντοπισμό των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών στις οποίες θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα μέσω ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης που θα βασίζεται στο πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DigComp) και στους έξι τομείς ικανοτήτων του. Στους τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνονται ο γραμματισμός σε θέματα πληροφοριών και δεδομένων, η επικοινωνία και η συνεργασία, η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, η ασφάλεια και η επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον, παρέχοντας στους σπουδαστές ένα περιβάλλον μάθησης πολυμέσων ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των μαθητών όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες.

Το έργο «Accelerator» για τις ψηφιακές δεξιότητες ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών μέσω της παροχής εργαλείων κατάρτισης και αυτοαξιολόγησης, προσαρμοσμένων στην αξιολόγηση των ψηφιακών ικανοτήτων με βάση το πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DigComp). Το σχέδιο καλύπτει μια προσδιορισμένη ανάγκη σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη — την ανάγκη να βελτιωθεί η πρόσβαση των νέων στην τεχνολογία και στις συνολικές δεξιότητες για εργασία. Το έργο συνδυάζει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης, ευθυγραμμισμένο με το DigComp, και ένα ανοικτό μάθημα κατάρτισης σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, το οποίο ονομάζεται «Η εργαλειοθήκη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων».

Οι πόροι και η κατάρτιση του σχεδίου, που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus +  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ως στόχο να καλύψουν ένα συγκεκριμένο κενό δεξιοτήτων που εντοπίζεται στο τοπίο της κατάρτισης της ΕΕ — την πρόσβαση των νέων στην τεχνολογία, με έμφαση στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησής τους. Ωστόσο, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης και η κατάρτιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αξιολογήσει τις ψηφιακές ικανότητές του και να επιτύχει μια θεμελιωμένη κατανόηση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

 

Αναδημοσίευση καλής πρακτικής Digital Skills Accelerator ,δημιουργήθηκε  Galina MISHEVA.

Μετάφραση Καλής Πρακτικής  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Digital Skills Accelerator

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι