Ο Διαδικτυακός Προσομοιωτής Επαγγελματικού Προσανατολισμού προσομοιάζει την εργασία πέντε επαγγελμάτων στο πεδίο της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Τεχνών, και των Μαθηματικών (STEAM): Μηχανική Υπολογιστών, Ηλεκτρολογία, Μηχανική Περιβάλλοντος, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Σχεδιασμός Ψηφιακού Υλικού.

Ο προσομοιωτής αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RoboGirls, και έχει ως στόχο να παροτρύνει περισσότερα κορίτσια ώστε να ακολουθήσουν μια επαγγελματική καριέρα στο STEM. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες καλούνται να φέρουν εις πέρας εργασίες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο επάγγελμα μέσω ενός παιχνδοποιημένου περιβάλλοντος μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://robogirls.eu/el/

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

https://robogirls.eu/el/career

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Είδος χρηματοδότησης

Crowdfunding