Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διεξάγει κάθε χρόνο τον Μαθητικό Διαγωνισμό Παραγωγής Βίντεο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου. Η καμπάνια με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο», πραγματοποιείται από το κοινό ευρωπαϊκό δίκτυο Insafe – INHOPE, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνθημα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο», οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στον διαγωνισμό, για τη σχολική χρονιά 2023 – 2024, καλούνται να αναδείξουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους άξονες και πως #Μαζί_Μπορούμε:

 • Να καταπολεμήσουμε τη βία και τον εκφοβισμό στο Διαδίκτυο
 • Να βάλουμε τέλος στη ρητορική μίσους και τον ρατσισμό
 • Να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις
 • Να προστατεύσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα και την ψηφιακή μας ταυτότητα

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. Η παραγωγή βίντεο στοχεύει στη δόμηση γνώσης και στη διαμόρφωση στάσεων που αφορούν στην υπεύθυνη, δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι μαθητές και οι μαθήτριες διερευνούν, διαμορφώνουν άποψη, συνθέτουν μηνύματα και πληροφορούν άλλα παιδιά και ενήλικες μέσα από μια δημιουργική και ευχάριστη διαδικασία, συντελώντας στην αποτελεσματική μάθηση για το θέμα. Ο διαγωνισμός στοχεύει, παράλληλα, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών, σχετικά με την Παιδεία για τα Μέσα, συμπεριλαμβανομένων οριζόντιων δεξιοτήτων, όπως δεξιότητες αυτόνομης μάθησης, επικοινωνίας, συνεργασίας, ψηφιακού γραμματισμού, δημιουργικότητας και καινοτομίας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες βιώνοντας τη διαδικασία παραγωγής βίντεο (καθορίζοντας τον στόχο και τη μορφή, διερευνώντας το περιεχόμενο, υλοποιώντας την παραγωγή κ.ά.), μπορούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν αποτελεσματικότερα τα μηνύματα που προωθούνται μέσα από τις διάφορες μορφές επικοινωνίας. Παράλληλα, ενημερώνονται, μαθαίνουν, συνεργάζονται, δημιουργούν και αλληλεπιδρούν, συμμετέχοντας σε μια συλλογική προσπάθεια. Επιπρόσθετα, με την υποστήριξη της εργασίας τους σε κριτική επιτροπή και την προώθηση της δημιουργίας τους σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, εκπαιδεύονται και αναπτύσσουν δεξιότητες αυτοαξιολόγησης, ετεροαξιολόγησης, επιχειρηματολογίας και αναστοχασμού.

Το σύνθημα της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου αποτελεί μία πρόσκληση προς όλους και όλες, ώστε να συμμετέχουμε αποφασιστικά και να διαδραματίσουμε τον δικό μας ρόλο στη διαμόρφωση ενός καλύτερου και ασφαλέστερου Διαδικτύου. Όλοι μαζί, μέσα από την υπεύθυνη, δημιουργική και με σεβασμό αξιοποίηση του Διαδικτύου, καλούμαστε να κινητοποιηθούμε με κάθε τρόπο και να ενώσουμε τις φωνές μας, σε μια συλλογική προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενθάρρυνσης των θετικών συμπεριφορών στη χρήση του Διαδικτύου.

Κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης των βίντεο από Κριτική Επιτροπή, 15 μαθητικές ομάδες επιλέγονται για να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης. Κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης οι μαθητικές ομάδες, που έχουν επιλεγεί έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στην Κριτική Επιτροπή τα βίντεο τους, καθώς και τη διαδικασία παραγωγής. Ακολούθως, η Επιτροπή επιλέγει μέχρι έξι (6) συμμετοχές προς βράβευση δίνοντας δύο βραβεία ανά κατηγορία: Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια/Τεχνικές Σχολές. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αξιόλογες συμμετοχές σε μία κατηγορία είτε να μεταφέρει βραβείο/α σε άλλη κατηγορία ή άλλες κατηγορίες, όπου δυνατόν να υπάρχουν αξιόλογες συμμετοχές, είτε να μη απονείμει κανένα βραβείο σε συγκεκριμένη κατηγορία.

Σε όλες τις φάσεις αξιολόγησης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της κατά πόσο η κάθε πρόταση πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και αξιολογεί το βίντεο με βάση τα πιο κάτω κριτήρια.

 • Περιεχόμενο και μηνύματα του βίντεο: Το περιεχόμενο να συνάδει με τη θεματική. Τα μηνύματα να είναι ξεκάθαρα και στοχευμένα στο θέμα.
 • Ιδέα και σενάριο: Η πρωτοτυπία της ιδέας και η αφήγησή της. Το σενάριο, δηλαδή, να προβάλλει την ιδέα και να περνά αβίαστα τα μηνύματα με ενδιαφέροντα τρόπο.
 • Σκηνοθεσία: Το ύφος και ο τρόπος που υλοποιείται το σενάριο σε εικόνα. Η γωνία θέασης της ιστορίας και η επιτυχής απόδοση των χαρακτήρων.
 • Ποιότητα βίντεο: Το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο κρίνεται από τη μορφή και την ποιότητα των κινηματογραφήσεων ή των υλικών / σχεδιαστικών, τη σκηνογραφία και ενδυματολογία, την ευρηματικότητα του μοντάζ (δηλαδή τη διαδοχή των εικόνων), τη σωστή επιλογή της μουσικής και των άλλων ήχων της ταινίας.

Στη δεύτερη φάση αξιολόγησης, η Επιτροπή αξιολογεί, επίσης, την παρουσίαση των βίντεο από τις μαθητικές ομάδες και κατά πόσον υποστήριξαν επαρκώς το περιεχόμενο και το μορφή που έδωσαν στη δημιουργία τους.

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού και τα βίντεο των συμμετεχόντων από προηγούμενους διαγωνισμούς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.  Τα βίντεο είναι επίσης διαθέσιμα στο κανάλι του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου στο YouTube.

Η παραγωγή βίντεο από μαθητές και μαθήτριες, για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρα για την Ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, η οποία υλοποιείται από το κοινό δίκτυο Insafe – INHOPE, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διερεύνηση, εκ μέρους των παιδιών, σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια στο Διαδίκτυο, η διαμόρφωση άποψης, η σύνθεση μηνυμάτων και η πληροφόρηση άλλων παιδιών και ενηλίκων, μέσα από μία δημιουργική και ευχάριστη διαδικασία, συντελούν στην αποτελεσματική μάθηση για το θέμα. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών και διοργανώνεται από το 2012.

Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών σε σχέση με την Παιδεία για τα Μέσα αλλά και επιπρόσθετων οριζόντιων  δεξιοτήτων – όπως δεξιοτήτων αυτόνομης μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, πληροφοριακού γραμματισμού, δημιουργικότητας και καινοτομίας. Παράλληλα, μέσα από τη σχετική διαδικασία συντελείται η δόμηση γνώσης και διαμόρφωση στάσεων που αφορούν στην υπεύθυνη, δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση του Διαδικτύου. Η παραγωγή βίντεο από μαθητές και μαθήτριες στηρίζεται στην αρχή ότι τα παιδιά, βιώνοντας τη διαδικασία μιας παραγωγής (καθορίζοντας τον σκοπό της, το ακροατήριο, τα μηνύματα, τη διερεύνηση του περιεχομένου, την επιλογή του μέσου, την υλοποίηση της παραγωγής κ.ά.), μπορούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν αποτελεσματικότερα τον σκοπό και τα μηνύματα που προωθούνται μέσα από τις διάφορες μορφές επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, μέσα από τον διαγωνισμό, τη διαδικασία υποστήριξης της εργασίας τους σε κριτική επιτροπή και την προώθηση της δημιουργίας τους σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, εκπαιδεύονται και αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής, αυτοαξιολόγησης, ετεροαξιολόγησης, υποστήριξης των απόψεων και των δημιουργιών τους,  αποδοχής, ανατροφοδότησης και αναγνώρισης της προσπάθειας άλλων.

Οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούν και υποστηρίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες στη διαδικασία αυτή και για τον σκοπό αυτό έχουν την ευκαιρία να λαμβάνουν μέρος σε σχετικά προγράμματα επιμόρφωσης και υποστήριξης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το 2012 και τα τελευταία χρόνια το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συνεργάζεται με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων «Όψεις του Κόσμου» για την παροχή εργαστηρίων, όπου εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες καθοδηγούνται στη δημιουργία κινουμένων σχεδίων από επαγγελματίες δημιουργούς.

 

Οι μαθητικές δημιουργίες διατίθενται στο κανάλι του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο YouTube: www.youtube.com/watch?v=dGJc0l0btnE&list=PLMAHqLXrJSQoEUqBlRC59u0cq16TcLPtX.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Μαζί για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι