Αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη διδασκαλία του πλανητικού συστήματος

Τα τελευταία πενήντα χρόνια, έχουν σημειωθεί τεράστια επιτεύγματα γύρω από την εξερεύνηση του διαστήματος, τα οποία συνεχίζουν να εμπνέουν τη νεότερη γενιά για την κατάκτηση της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που σχετίζονται με την αναζήτηση του ηλιακού μας συστήματος. Η επιστήμη της Αστρονομίας δύναται να παρέχει κίνητρα στους μαθητές ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, να ανακαλύψουν μεθόδους επιστημονικής έρευνας και να εξερευνήσουν θεμελιώδεις νόμους της φυσικής, καθώς και μαθηματικές έννοιες σε ένα ουσιαστικό πλαίσιο.

Η διδασκαλία της Aστρονομίας στο δημοτικό σχολείο είναι πάντα μια πρόκληση, καθώς οι εκπαιδευτικοί τείνουν να είναι πιο ανοιχτοί σε παραδοσιακά μαθήματα όπως είναι η λογοτεχνία, η ιστορία, τα μαθηματικά και η τέχνη παρά στη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού πλαισίου STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) με περισσότερο πρακτική και καλλιτεχνική φύση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί ειδικεύονται σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Ως εκ τούτου, η δημιουργία ενός ολιστικού πλαισίου διδασκαλίας φιλοδοξεί να υποστηρίξει την υλοποίηση ουσιαστικών και διαθεματικών μαθημάτων.

Απώτερος σκοπός του έργου ARISTARCHUS είναι να εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να οργανώνουν και να υλοποιούν διεπιστημονικές και συμπεριληπτικές δραστηριότητες STEAM για τη διδασκαλία της Αστρονομίας στα σχολεία.

Παράλληλα, το έργο επικεντρώνεται στην καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών μέσω της αξιοποίησης μια εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας η οποία θα εμπλουτίζει το φυσικό μαθησιακό περιβάλλον επιτρέποντας αποτελεσματικότερη κατανόηση του πλανητικού συστήματος. Συγκεκριμένα, τo περιβάλλον Επαυξημένης Πραγματικότητας, θα ενσωματώνει ουράνια σώματα (πλανήτες, τον Ήλιο, κομήτες κλπ.) και ποικίλες έννοιες Φυσικής και Μαθηματικών για την περαιτέρω εξερεύνηση και κατανόηση της γνώσης. Η εφαρμογή σχεδιάζεται με τρόπο που να εξυπηρετεί τις μαθησιακές ανάγκες συνδυάζοντας απλά και σύνθετα στοιχεία. Οι εταίροι του έργου αναπτύσσουν επίσης υποστηρικτικό υλικό τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές. Μεταξύ άλλων, το υλικό για εκπαιδευτικούς θα παρέχει οδηγίες χρήσης της εφαρμογής καθώς και προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην τάξη. Αντίστοιχα, το υλικό για μαθητές θα δίνει τη δυνατότητα εξερεύνησης των διαφορετικών λειτουργιών εντός της εφαρμογής.

Για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε πενθήμερη εκπαιδευτική κατάρτιση στο Μϋνστερ της Γερμανίας με δεκαέξι εν δυνάμει εκπαιδευτικούς από την Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία από τις 24 μέχρι τις 28 Ιουλίου 2023. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με την εφαρμογή και να εξερευνήσουν τα χαρακτηριστικά. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν και αντάλλαξαν ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι ίδιοι την εφαρμογή στο πλαίσιο του μαθήματός τους εξασφαλίζοντας επιπρόσθετα παιδαγωγικά οφέλη για τους μαθητές τους.

Η εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2023 και να ενσωματωθεί στα σχολεία για πιλοτική χρήση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή θα συνδυαστεί με τη χρήση ενός κιναισθητικού χάρτη με διαστάσει 6Χ4, ο οποίος αναπαριστά την κίνηση των εσωτερικών πλανητών, του Ήλιου και του κομήτη Encke, παρέχοντας έτσι μια αυθεντική μαθησιακή εμπειρία μέσω των κινήσεων του σώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου ( https://aristarchusproject.eu/el/ ) ή ακολουθήστε τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 

(https://www.linkedin.com/in/aristarchus-project-58aa52239/ ).

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Επαυξημένη πραγματικότητα

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Οργανισμός

Είδος χρηματοδότησης

Crowdfunding