Η παρούσα ανοικτή πρόσκληση στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όσον αφορά την πρόσβαση σε δραστηριότητες κατάρτισης για τη στήριξη του προσωπικού τους στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, βελτιώνοντας ειδικές ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες που μπορούν να διευκολύνουν περαιτέρω την ψηφιοποίηση και την πιο πράσινη μετάβαση της εταιρείας μέσω ΤΠΕ (ΤΝ ή BC). Απευθύνεται σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ από τους τομείς της μεταποίησης, της κινητικότητας, της εφοδιαστικής και της ενέργειας, οι οποίες εργάζονται σε τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών και/ή ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν λύσεις για την τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών ΤΝ ώστε να καταστούν πιο ψηφιακές, ανθεκτικές και πράσινες.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι καταχωρισμένες σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά (SMP). Η δικαιούχος ΜΜΕ πρέπει να συνεργάζεται με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και/ή αλυσίδας συστοιχιών ή να προέρχεται από ένα από τα βιομηχανικά οικοσυστήματα που αποτελούν στόχο της AIBC: μεταποίηση, κινητικότητα, εφοδιαστική και ενέργεια.

Κάθε δικαιούχος της παρούσας πρόσκλησης μπορεί να λάβει έως και 5 000,00 EUR με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού.

Η AIBC EUROCLUSTERS θα διευκολύνει την πρόσβαση και τις συνδέσεις με δυνητικούς εμπειρογνώμονες και οντότητες μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας αντιστοίχισης: Βλ. https://www.b2match.com/e/aibc-infomatch. Επιπλέον, οι ενημερωτικές παρουσιάσεις της AIBC είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα, μαζί με τις εγγραφές, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, όπως συχνές ερωτήσεις, κατάλογοι κατάρτισης και εκδηλώσεων.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 17: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Για τυχόν ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση aibc@piemonteinnova.it.

 

 

Αναδημοσίευση ευκαιρίας χρηματοδότησης , από   European Digital Skills & Jobs Platform. 

 

Μετάφραση ευκαιρίας χρηματοδότησης  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

AIBC EUROCLUSTERS OPEN CALL FOR TRAINING AND SKILLS

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Blockchain

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.

Απευθύνεται σε

  • Άτομα με επαγγελματική πείρα 3-10 ετών
  • Άτομα με επαγγελματική πείρα 10+ ετών

Τρόπος χρηματοδότησης

Χορηγία