Αποστολή του  Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) είναι να ενθαρρύνει την έρευνα ύψιστης ποιότητας στην Ευρώπη μέσω ανταγωνιστικής χρηματοδότησης και να στηρίζει την έρευνα αιχμής με πρωτοβουλία των ερευνητών σε όλους τους τομείς, με βάση την επιστημονική αριστεία.

Το ΕΣΕ συμπληρώνει άλλες χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, όπως εκείνες των εθνικών οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας, και αποτελεί εμβληματική συνιστώσα του προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα «Ορίζων Ευρώπη».

Το χρονοδιάγραμμα επιχορηγήσεων του ΕΣΕ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πλέον πρόσφατες ανοικτές προσκλήσεις.

 

Αναδημοσίευση  European Research Council (ERC) grants calendar, δημιουργήθηκε από Ieva Spudyte.

Μετάφραση ευκαιρίας χρηματοδότησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Απευθύνεται σε

  • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
  • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)

Τρόπος χρηματοδότησης

Χρηματοπιστωτικό μέσο