Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε φιλόδοξη δράση ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ουκρανικής κοινότητας καινοτομίας. Η δράση αυτή κατέστη δυνατή μέσω στοχευμένης τροποποίησης του προγράμματος εργασίας του  Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) του 2022. Η νέα πρωτοβουλία θα στηρίξει τουλάχιστον 200 ουκρανικές νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας με έως και 60,000 EUR. Επιπλέον, το ΕΣΚ θα προσφέρει μη χρηματοδοτική στήριξη, όπως υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις και αντιστοίχιση επιχειρήσεων. Η δράση αυτή θα ενισχύσει την ικανότητα των ουκρανών φορέων καινοτομίας να αλληλεπιδρούν με το ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας, να εισέρχονται σε νέες αγορές και να επωφελούνται από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα.

Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερος αντίκτυπος, η στήριξη ύψους 20 εκατ. EUR θα εκταμιευθεί μέσω ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ενώσεων νεοφυών επιχειρήσεων, που θα συνεργάζεται με τουλάχιστον έναν ουκρανικό φορέα καινοτομίας και θα επιδιώκει συνέργειες με σχετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως το δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN).

 

Αναδημοσίευση European Innovation Council support to Ukrainian start-ups and SMEs, δημιουργήθηκε από Alessandra Zini.

Μετάφραση ευκαιρίας χρηματοδότησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Blockchain
 • Ρομποτική
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Εικονική πραγματικότητα
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
 • Μηχανική Μάθηση
 • Cloud Computing
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ουκρανία

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.

Απευθύνεται σε

 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις

Τρόπος χρηματοδότησης

Χορηγία