Έχει αποκατασταθεί μια απαραίτητη ευκαιρία για τις ΜΜΕ να επενδύσουν στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αιχμής. Σημειώστε τα χρονοδιαγράμματα σας για μια ενημερωτική συνεδρία με φυσική παρουσία στις 6 Μαρτίου 2024, όπου θα σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε την αίτησή σας.
Μην ξεχάσετε! Μάθετε περισσότερα μέσω: ncc-mita.gov.mt/cyber-alt/

Στόχος του καθεστώτος
Στόχος αυτού του κινήτρου είναι να βοηθηθούν οι ΜΜΕ μέσω μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων για τη μερική χρηματοδότηση επενδύσεων που θα ενισχύσουν το συνολικό επίπεδο ασφάλειας και ανθεκτικότητάς τους, προκειμένου να είναι σε καλύτερη θέση να χειρίζονται κυβερνοαπειλές και να είναι προορατικές για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων. Αυτό θα βελτιώσει την ικανότητα των τοπικών οργανισμών ανεξάρτητα από το επίπεδο των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε τοπικό επίπεδο.

Επιλέξιμες
Μικρομεσαίοι οργανισμοί (ΜΜΕ).

 

 

Αναδημοσίευση από European Digital Skills & Jobs Platform.

 

Μετάφραση ευκαιρίας χρηματοδότησης  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Κυβερνοασφάλεια

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Μάλτα

Είδος πρωτοβουλίας

Τοπική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Απευθύνεται σε

  • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Τρόπος χρηματοδότησης

Χορηγία