Το πρόγραμμα αξιολόγησης του κυβερνοχώρου αποσκοπεί στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων Bolster, προσφέροντας συγκεκριμένη εμπειρογνωσία και υπηρεσίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η πρωτοβουλία αυτή δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται ενεργά τις κυβερνοαπειλές, να ενισχύουν τις τοπικές επιχειρήσεις και να μειώνουν τους κινδύνους της αλυσίδας εφοδιασμού στον ιδιωτικό τομέα. Χωριστές προσφορές που υποβάλλονται στην πηγή από τεχνική και επιχειρηματική άποψη, ενισχύοντας την ασφάλεια των συστημάτων ΤΠ και αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις απαιτήσεις ασφάλειας των πληροφοριών.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται πλήρως από το Ταμείο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος NextGenerationEU.

 

 

Αναδημοσίευση ευκαιρίας χρηματοδότησης από  European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση ευκαιρίας χρηματοδότησης , μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Cyber Assess Scheme

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Κυβερνοασφάλεια

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Μάλτα

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Απευθύνεται σε

  • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)

Τρόπος χρηματοδότησης

Χορηγία