Η Defence Materielverket (FMV) ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει την ανάπτυξη κβαντικών αισθητήρων με την Ημέρα Τεχνικής, μια εκδήλωση που προσφέρει μοναδικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος στρατιωτικής καινοτομίας του FMV (MIP) που αποσκοπεί στον εντοπισμό και την ανάπτυξη μη στρατιωτικών τεχνολογιών με στρατιωτικές εφαρμογές, ιδίως σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης.

Επιχειρηματική ευκαιρία

Οι συμμετέχοντες με ελπιδοφόρες τεχνολογικές ιδέες μπορούν να λάβουν οικονομική επένδυση από την FMV, έως 500 000 SEK, για την ανάπτυξη των έργων τους κατά τη διάρκεια εξάμηνης αποστολής. Η συνολική αξία της παραγγελίας ανέρχεται σε 1 εκατ. SEK, με έως και τρία έργα να λαμβάνουν χρηματοδότηση. Τα έργα παρέχουν ανάλυση ή δοκιμή και τελική έκθεση που περιγράφει την υλοποίηση και τα αποτελέσματα. Η τελική παράδοση πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 14 Ιουνίου 2024. Εάν καμία αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια, δεν θα υποβληθούν παραγγελίες.

Τεχνολογία

Η FMV ζητεί νέες καινοτομίες στην περιοχή κβαντικών αισθητήρων για λογαριασμό των ενόπλων δυνάμεων. Οι τεχνολογίες αυτές, στο στάδιο της έρευνας ή της ανάπτυξης, δεν είναι τελικά πρωτότυπα ή προϊόντα.

Σενάριο

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση κβαντικών τεχνολογιών μπορεί να φέρει επανάσταση στον πόλεμο του αύριο, με κβαντικούς αισθητήρες που εντοπίζουν νέα φαινόμενα και αποφέρουν τεχνολογικά οφέλη·

Γενικός στόχος

Ο FMV αναζητά μη στρατιωτικές καινοτομίες που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες δυνατότητες αισθητήρων και ανεξάρτητη πλοήγηση για στρατιωτικούς σκοπούς. Περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών σημάτων, την κβαντική απεικόνιση ως κβαντικό -LIDAR και τον εντοπισμό θέσης χωρίς GNSS. Οι κβαντικοί αισθητήρες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανεύρεση αντικειμένων υπόγειων ή υδάτων.

Έργο

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εξηγήσουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο οι ιδέες τους συμβάλλουν στο ανωτέρω σενάριο και την εικόνα στόχο, με τη δυνατότητα χρήσης οπτικών και ακουστικών βοηθημάτων.

Συμμετοχή και επιλογή

Η αίτηση περιλαμβάνει αυστηρή διαδικασία επιλογής, στο πλαίσιο της οποίας μόνο όσοι έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες να επιτύχουν την αποδοχή των προτάσεών τους θα κληθούν να παρουσιάσουν την Ημέρα Τεχνικής. Κάθε πρόταση θα λάβει 20 λεπτά παρουσίασης, ακολουθούμενη από ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής.

Αίτηση

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας, σύντομη περίληψη και λεπτομερή περιγραφή του σχεδίου (έως 500 λέξεις και 5 σελίδες). Οι αιτήσεις θα αποσταλούν σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δοθεί. Επιτρέπονται τρεις αιτήσεις κατ’ ανώτατο όριο ανά οργανισμό.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή βασίζεται στη συνάφεια της πρότασης με το θέμα των κβαντικών αισθητήρων, της στρατιωτικής σημασίας, του επιπέδου καινοτομίας και των δεσμών με τις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων, του FMV ή του FOI.

Η Ημέρα Τεχνικής του FMV αποτελεί σημαντική προσπάθεια για την ενσωμάτωση μελλοντικών τεχνολογιών σε στρατιωτικές εφαρμογές και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους ερευνητές και τις επιχειρήσεις να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτή.

Συμμετοχή στην Τεχνική Ημέρα του FMV ως χρήστης: Τι εσείς ο Behöver Veta

Η Defence Materielverket (FMV) έλαβε διάφορα αιτήματα συμμετοχής ως κοινό κατά την προσεχή Τεχνική Ημέρα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη κβαντικών αισθητήρων. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι δυνατό για εξωτερικές εταιρείες ή σπουδαστές με την ευκαιρία αυτή. Ωστόσο, ο FMV εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει στο κοινό τις μελλοντικές ημερίδες τεχνικών.

Ευκαιρίες για κυβερνητικούς υπαλλήλους

Τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, του FMV, του FOI ή άλλων αρχών έχουν περιορισμένη δυνατότητα να παρίστανται, ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση FMV.Militart.Innovationsprogram@fmv.se με θέμα «TechDay Quantum sensors».

Βασικές ημερομηνίες της Τεχνικής Ημέρας

 • Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής: Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2024.
 • Κοινοποίηση συμμετοχής σε εταιρείες: Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2024.
 • Ημερομηνία εφαρμογής της τεχνολογικής ημέρας : Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024 Λεπτομερέστερες πληροφορίες και η ημερήσια διάταξη θα αποσταλούν μαζί με προσκλήσεις.
 • Σχέδιο εντολής: Θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις επιλεγείσες εταιρείες.
 • Παράδοση και τιμολόγηση: Εκτελούνται βάσει συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, η τελική παράδοση πραγματοποιείται το αργότερο στις 2 Σεπτεμβρίου 2024.

Η Ημέρα Τεχνικής της FMV αποτελεί βασικό στοιχείο των προσπαθειών τους για την προώθηση της καινοτομίας στις κβαντικές τεχνολογίες και τις στρατιωτικές εφαρμογές. Μολονότι η εκδήλωση είναι επί του παρόντος κλειστή στο κοινό, προσφέρει μια σημαντική πλατφόρμα για επιλεγμένα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να παρουσιάσουν και να αναπτύξουν τα έργα τους σε συνεργασία με τον FMV.

 

 

Αναδημοσίευση ευκαρίας χρηματοδότησης από European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση ευακιρίας χρηματοδότησης  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Κβαντική Υπολογιστική

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Σουηδία

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.

Απευθύνεται σε

 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 0-3 ετών

Τρόπος χρηματοδότησης

Χορηγία