Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) στηρίζει ερευνητές και φορείς καινοτομίας που αναπτύσσουν ρηξικέλευθες καινοτομίες υψηλού κινδύνου με δυνατότητες δημιουργίας νέων αγορών και τόνωσης της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της ευημερίας στην Ευρώπη. Το ΕΣΚ είναι ανοικτό σε ιδέες σε οποιονδήποτε τομέα καινοτομίας και είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ανά πάσα στιγμή του έτους.

Το ΕΣΚ προσφέρει τρία είδη προγραμμάτων:

 1. Pathfinder για ερευνητές και τεχνολόγους (ριζικά νέες τεχνολογίες που προκύπτουν από τη συνεργατική έρευνα)·
 2.  Επιταχυντής για νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες (ανάπτυξη και κλιμάκωση καινοτομιών υψηλού κινδύνου)·
 3. Μετάβαση σε δραστηριότητες καινοτομίας που υπερβαίνουν την πειραματική απόδειξη αρχής σε ένα εργαστήριο.

 

Αναδημοσίευση European Innovation Council (EIC) – Funding opportunities , δημιουργήθηκε από Ieva Spudyte

Μετάφραση ευκαρίας χρηματοδότησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Blockchain
 • Ρομποτική
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Εικονική πραγματικότητα
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
 • Μηχανική Μάθηση
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.

Απευθύνεται σε

 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 10+ ετών

Τρόπος χρηματοδότησης

Χρηματοπιστωτικό μέσο