Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι το κύριο μέσο της Ευρώπης για τη στήριξη των θέσεων εργασίας, την παροχή βοήθειας στους πολίτες ώστε να βρουν καλύτερες θέσεις εργασίας και την εξασφάλιση δικαιότερων ευκαιριών απασχόλησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Λειτουργεί μέσω των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης — των εργαζομένων, των νέων και όλων εκείνων που αναζητούν εργασία.

Η χρηματοδότηση του ΕΚΤ ύψους 10 δισ. ευρώ ετησίως βελτιώνει τις προοπτικές απασχόλησης για εκατομμύρια Ευρωπαίους, ιδίως για εκείνους που δυσκολεύονται να βρουν εργασία.

 

Αναδημοσίευση  European Social Fund (ESF), δημιουργήθηκε από Ieva Spudyte.

Μετάφραση ευκαιρίας χρηματοδότησης  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Απευθύνεται σε

 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Μη-Κύπριους πολίτες
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 0-3 ετών
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα που φοιτούν στη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Μετανάστες
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 10+ ετών
 • Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα με χαμηλές επιδόσεις

Τρόπος χρηματοδότησης

Χρηματοπιστωτικό μέσο