Ο Ευρωπαϊκός Οδηγός Χρηματοδότησης είναι ένας ιστότοπος που συγκεντρώνει διάφορες ευκαιρίες για τους μαθητές: υποτροφίες, επιχορηγήσεις, χορηγήσεις και δάνεια στην ΕΕ. Οι ευκαιρίες σχετίζονται με τη χρηματοδοτική στήριξη για την εκπαίδευση.

Ορισμένες από τις ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες στον Ευρωπαϊκό Οδηγό Χρηματοδότησης: δημιουργία και αντιστοίχιση προφίλ με ευκαιρίες, συμβουλές και πόρους για την υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, καθώς και δικτυακή πύλη πρακτικής άσκησης που περιγράφει λεπτομερώς τα ανοίγματα εργασιακής εμπειρίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης μπορούν να φιλτραριστούν ανάλογα με τον βαθμό, το στάδιο σπουδών, την ακαδημαϊκή πειθαρχία και τη χώρα.

Αναδημοσίευση European Funding Guide for education,  δημιουργήθηκε από Ieva Spudyte

Μετάφραση ευκαιρίας χρηματοδότησης  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Απευθύνεται σε

 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα που φοιτούν στη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)