Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) παρέχουν επιχορηγήσεις για όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας των ερευνητών — είτε πρόκειται για υποψήφιους διδάκτορες είτε για ερευνητές υψηλής πείρας — και ενθαρρύνουν τη διακρατική, διατομεακή και διεπιστημονική κινητικότητα. Οι δράσεις MSCA δίνουν τη δυνατότητα σε οργανισμούς που επικεντρώνονται στην έρευνα (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες) να υποδέχονται ταλαντούχους ξένους ερευνητές και να δημιουργούν στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως.

Στόχος των δράσεων MSCA είναι να εφοδιάσουν τους ερευνητές με τις απαραίτητες δεξιότητες και διεθνή πείρα για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένες φορές οι ερευνητές, προσφέροντάς τους ελκυστικές συνθήκες εργασίας και την ευκαιρία να μετακινηθούν μεταξύ ακαδημαϊκού και άλλου περιβάλλοντος.

Οι δράσεις MSCA είναι ανοικτές σε όλους τους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, από τη βασική έρευνα έως τη διείσδυση στην αγορά και τις υπηρεσίες καινοτομίας. Τα πεδία έρευνας και καινοτομίας επιλέγονται ελεύθερα από τους αιτούντες (άτομα και/ή οργανισμούς) με πλήρως «εκ των κάτω προς τα άνω» τρόπο.

 

Αναδημοσίευση Marie Skłodowska-Curie Actions , δημιουργήθηκε από Ieva Spudyte.

Μετάφραση ευκαιρίας χρηματοδότησης  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Blockchain
 • Ρομποτική
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Εικονική πραγματικότητα
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
 • Μηχανική Μάθηση
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Απευθύνεται σε

 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)

Τρόπος χρηματοδότησης

Χρηματοπιστωτικό μέσο