Το διαδραστικό εργαλείο χαρτογράφησης: Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης για οπτικοακουστικά και ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για φορείς τόσο από τον οπτικοακουστικό τομέα όσο και από τον τομέα των ειδησεογραφικών μέσων. Στόχος της είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στους μηχανισμούς χρηματοδοτικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βοηθήσει τους επαγγελματίες από αυτούς τους τομείς να εντοπίσουν τον καταλληλότερο μηχανισμό στήριξης, μεταξύ των πολυάριθμων προγραμμάτων και μέσων που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Το διαδραστικό εργαλείο χαρτογράφησης, το οποίο δρομολογήθηκε τον Ιούλιο του 2021, καλύπτει διάφορους μηχανισμούς χρηματοδότησης, πέραν του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του InvestEU και άλλων. Αυτός είναι ο πρώτος πρακτικός οδηγός που εκπονείται από τα θεσμικά όργανα με σκοπό να καταστούν οι πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ προσβάσιμες σε επαγγελματίες σε όλους τους τομείς των μέσων ενημέρωσης, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση των δραστηριοτήτων τους και την επίτευξη των στόχων τους.

Μόλις αποκτήσει πρόσβαση στο εργαλείο, θα εγείρει διάφορες ερωτήσεις, από το είδος της δραστηριότητας που εκπροσωπεί ο επισκέπτης και τις βασικές ανάγκες για τις οποίες αναζητεί υποστήριξη. Στη συνέχεια, ο οδηγός επισημαίνει όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ερώτημα και το περιορίζει περαιτέρω — σε λεπτομερή περιγραφή του πλέον σχετικού μέσου.

 

Αναδημοσίευση Interactive Mapping Tool: Funding opportunities for audiovisual and news media, δημιουργήθηκε από Galina Valentinova Misheva.

 

Μετάφραση ευκαιρίας χρηματοδότησης μέσω  Digital Europe eTranslation , εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Μηχανική Μάθηση
 • Cloud Computing
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Λογισμικό

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.

Απευθύνεται σε

 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 0-3 ετών
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)

Τρόπος χρηματοδότησης

Χρηματοπιστωτικό μέσο