Στις 10 Απριλίου 2024, η διάσκεψη RL: EU Conference: Η ψηφιακή αναβάθμιση των δεξιοτήτων των βιβλιοθηκών στην Ευρώπη: θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή και θα συγκεντρώσει επαγγελματίες βιβλιοθηκών από ολόκληρη την Ευρώπη για να παρουσιάσουν πόρους, πλαίσια και έργα για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων για τις δημόσιες βιβλιοθήκες.

Σχετικά με το RL: EU

Το πρόγραμμα «Παροχή πόρων στις βιβλιοθήκες: σύνδεση βιβλιοθηκών με πόρους της ΕΕ»  (RL: ΕΕ) είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus + και έχει ως στόχο να βοηθήσει τις δημόσιες βιβλιοθήκες της Ευρώπης να απελευθερώσουν τους πόρους της ΕΕ για να στηρίξουν τα προγράμματα και τις στρατηγικές τους για την εκπαίδευση ενηλίκων. Το έργο αυτό συγκεντρώνει τις Το πρόγραμμα «Παροχή πόρων στις βιβλιοθήκες: σύνδεση βιβλιοθηκών με πόρους της ΕΕ»  δημόσιες βιβλιοθήκες 2030,  το EBLIDA,  και τo PiNA  για την ανάπτυξη μιας προσέγγισης που θα βοηθά τις δημόσιες βιβλιοθήκες και βιβλιοθήκες να μάθουν για τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα της ΕΕ και να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Δεδομένου ότι οι δημόσιες βιβλιοθήκες αποτελούν τον πρώτο πόρο για πολλούς ενήλικες εκπαιδευόμενους, το σχέδιο αυτό έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των βιβλιοθηκών να είναι μελλοντοστραφή κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εταίροι του σχεδίου στηρίζουν τις δημόσιες βιβλιοθήκες διοργανώνοντας σειρές διαδικτυακών σεμιναρίων, καθοδήγηση και ομαδική καθοδήγηση, καθώς και μέσω της ανάπτυξης μεθοδολογίας κατάρτισης, εγχειριδίου εργασίας, συλλογής ορθών πρακτικών και συστάσεων πολιτικής για τη χρηματοδότηση των δημόσιων βιβλιοθηκών από την ΕΕ.

Πρόγραμμα της Διάσκεψης

 • 11: 30 — 11: 45: Εισαγωγή του RL: το έργο της ΕΕ (με φυσική παρουσία και ζωντανή μετάδοση)
 • 11: 45 — 12: 30: Πλαίσια και προγράμματα της ΕΕ σχετικά με τις ψηφιακές γραμματείες και συζητήσεις με τραπέζια (με φυσική παρουσία και ζωντανή μετάδοση)
  • Μέρος 1: Πλαίσια και εργαλεία της ΕΕ για την προώθηση και την αξιολόγηση των ψηφιακών ικανοτήτων, ακολουθούμενα από συζήτηση τραπέζης
  • Μέρος 2: Προγράμματα της ΕΕ για τη στήριξη της αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων: CERV και Erasmus +, ακολουθούμενη από συζήτηση πίνακα
 • 12: 30 — 13: 30: Γεύμα και δικτύωση
 • 13: 30 — 14: 30: Ζωντανή Βιβλιοθήκη έργων της ΕΕ για την ψηφιακή λογοτεχνία σε βιβλιοθήκες (αυτοπροσώπως και διαδικτυακά)
 • 14: 30 — 15: 00: Σύνοψη και διδάγματα που αντλήθηκαν (διά ζώσης και διαδικτυακά)
 • 15:00: Δικτύωσης

Σε ποιους απευθύνεται αυτή η εκδήλωση;

RL: Η διάσκεψη της ΕΕ απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία βιβλιοθήκης που ενδιαφέρεται για προγράμματα της ΕΕ και για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί εντός της ίδιας εβδομάδας με την ετήσια διάσκεψη του EBLIDA «Χαρτογράφηση του μέλλοντος των βιβλιοθηκών», η οποία θα επικεντρωθεί στις επαγγελματικές ανάγκες των βιβλιοθηκών προκειμένου να εκπληρώσουν την αποστολή τους.

Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!

Μην χάσετε — οι  εγγραφές  για το συνέδριο είναι πλέον ανοικτές!

 

© RL:EU Connecting libraries to EU Resources 

 

Αναδημοσίευση εκδήλωσης από European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση εκδήλωσης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

RL:EU Conference: Digital Upskilling for Libraries in Europe

Έναρξη

10/04/2024 09:00

Λήξη

10/04/2024 15:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Πορτογαλία

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

 • English

Τρόπος διεξαγωγής

 • Μικτή εκπαίδευση

Ζώνη ώρας

Europe/Lisbon