Το Cedefop και ο ΟΟΣΑ διοργανώνουν το τρίτο κοινό συμπόσιο με θέμα «Μαθητείας και ψηφιακή μετάβαση» στις 15 και 16 Ιουνίου 2023 στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση θα φέρει σε επαφή υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματίες και ερευνητές από όλο τον κόσμο και θα διερευνήσει τους δεσμούς μεταξύ μαθητείας και ψηφιακής μετάβασης, καθώς και τον αντίκτυπό τους στη χάραξη πολιτικής. Θα παρουσιάσει επίσης υλικό με νέα στοιχεία ή αναλύσεις των προκλήσεων και των ευκαιριών που έχει ήδη δημιουργήσει ή ενδέχεται να δημιουργήσει η ψηφιοποίηση για τη μαθητεία στο μέλλον. Οι παρουσιάσεις του εν λόγω υλικού θα ενισχυθούν με παρουσιάσεις από το Cedefop και τον ΟΟΣΑ, συζητήσεις πάνελ και ερωτήσεις και απαντήσεις με τους συμμετέχοντες.

Μαθητεία και ψηφιακή μετάβαση

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, προωθώντας την καινοτομία, την αποδοτικότητα και τη βελτίωση των υπηρεσιών. Η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση, που υποστηρίζονται από την πρόοδο της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών, έχουν αντίκτυπο στην απασχόληση, αλλάζουν τις ανάγκες σε δεξιότητες και οδηγούν δυνητικά σε αναντιστοιχίες δεξιοτήτων. Υποστηρίζουν επίσης την ανάπτυξη νέων μορφών εργασίας και μάθησης, όπως η εργασία σε πλατφόρμα ή η περιστασιακή εργασία, η εξ αποστάσεως εργασία βάσει ΤΠΕ, η εξ αποστάσεως ή μικτή μάθηση και η πληθομάθηση.

Καθώς ενδέχεται να απαιτηθούν νέες ή επανακαθορισμένες δεξιότητες, τα προγράμματα μαθητείας — τα οποία συνδέονται στενά με την αγορά εργασίας- μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ψηφιακή μετάβαση, τόσο για τους νέους που παρακολουθούν αρχική εκπαίδευση όσο και για την αναβάθμιση ή την επανειδίκευση των ενηλίκων. Μπορεί να στηρίξει και να ενθαρρύνει τις διαδικασίες μετασχηματισμού που ενεργοποιούνται από την ψηφιοποίηση, τουλάχιστον όσον αφορά το νέο ή επανακαθορισμένο περιεχόμενο κατάρτισης/μαθησιακά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση αποτελεί ευκαιρία για την προσαρμογή των προγραμμάτων μαθητείας στις νέες μορφές κατάρτισης που ενεργοποιούνται από τις νέες τεχνολογίες.

Το συμπόσιο θα διερευνήσει τη σχέση μεταξύ μαθητείας και ψηφιακής μετάβασης, προς δύο κατευθύνσεις.
(α)ποιος είναι ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στη ζήτηση για μαθητεία (π.χ. νέες ή επανακαθορισμένες δεξιότητες, επαγγέλματα, προγράμματα, προγράμματα σπουδών κ.λπ.)
(β) ποιος είναι ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στην προσφορά θέσεων μαθητείας (π.χ. μεθοδολογίες διδασκαλίας και κατάρτισης, κατάρτιση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών κ.λπ.)

Η προεγγραφή είναι πλέον ανοικτή  για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε αυτοπροσώπως στην εκδήλωση. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη παρατίθεται κατωτέρω.

Πρόγραμμα

Σημειωτέον ότι οι αναφερόμενοι χρόνοι είναι ενδεικτικοί. Η τελική ημερήσια διάταξη θα ανακοινωθεί 2 εβδομάδες πριν από το συμπόσιο.

Πέμπτη 15 Ιουνίου: ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10.00 — 17.30

 • Εναρκτήριες ομιλίες
 • Εισαγωγικές παρουσιάσεις από το Cedefop και τον ΟΟΣΑ
 • Παρουσιάσεις
 • Ερωτήσεις και απαντήσεις/συζητήσεις

Παρασκευή 16 Ιουνίου: ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10.00 — 15.00

 • Παρουσιάσεις
 • Ερωτήσεις και απαντήσεις/συζητήσεις
 • Συζήτηση
 • Συμπεράσματα

Όπως ανακοινώθηκε, οι διοργανωτές δεν καλύπτουν τα έξοδα ταξιδιού ή διαμονής, αλλά προσφέρουν:

 • καφές και γεύμα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και τις δύο ημέρες,
 • προγραμματισμένη μεταφορά με λεωφορείο από τα κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις του Cedefop με επιστροφή, σύμφωνα με το πρόγραμμα συμποσίων·
 • ειδικές τιμές σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δωματίων τους.

Πληροφορίες για τους συντάκτες/παρουσιαστές

Το Cedefop και ο ΟΟΣΑ έλαβαν περιλήψεις και για τις δύο ενότητες, κατόπιν πρόσκλησης για παρουσιάσεις.
Μια κοινή επιτροπή του Cedefop και του ΟΟΣΑ αξιολόγησε τις περιλήψεις και ενημερώθηκαν οι πλησιέστεροι συντάκτες για να υποβάλουν πλήρη παρουσίαση. Οι επιλεγμένες εργασίες α) θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της κοινής αντίληψης του 2023 και/ή β) θα συμπεριληφθούν σε επόμενη κοινή δημοσίευση του Cedefop και του ΟΟΣΑ.

Σημαντικά βήματα και ημερομηνίες για τους συντάκτες:

 • προθεσμία για την υποβολή του σχεδίου του πλήρους προγράμματος εργασίας: 1 Μαρτίου 2023
 • Αξιολόγηση από το Cedefop/ΟΟΣΑ του πλήρους σχεδίου παρουσίασης: 2 Μαΐου 2023
 • προθεσμία υποβολής παρουσιάσεων για το συμπόσιο: 9 Ιουνίου 2023
 • εκδήλωση: 15 και 16 Ιουνίου 2023
 • προθεσμία υποβολής του πλήρους κειμένου: Σεπτέμβριος 2023 (προσωρινό, προς επιβεβαίωση)
 • αναμενόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: Ιανουάριος 2024 (προσωρινή, προς επιβεβαίωση)

Το συμπόσιο του 2023 συνεχίζει τη συνεργασία του Cedefop και του ΟΟΣΑ για τη μαθητεία.

Μπορείτε να μάθετε για προηγούμενες εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις μας:

2021 συμπόσιο μαθητείας για πιο πράσινες οικονομίες και κοινωνίες και επακόλουθη δημοσίευση παρουσιάσεων.
2019 συμπόσιο με τα επόμενα βήματα για τη μαθητεία,και επακόλουθη δημοσίευση παρουσιάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμπόσιο και τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών, κάντε κλικ εδώ.

© Cedefop και ΟΟΣΑ

 

Αναδημοσίευση 2023 joint Cedefop/OECD Symposium on “Apprenticeship and Digital Transition”.

 

Μετάφραση εκδήλωσης  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έναρξη

15/06/2023T08:00:00

Λήξη

16/06/2023T13:00:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ελλάδα

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.

Γλώσσα

 • English

Τρόπος διεξαγωγής

 • Με φυσική παρουσία

Ζώνη ώρας

Europe/Athens