Στις 19 Ιουλίου, ο Digico θα φιλοξενήσει το δεύτερο επεισόδιο της σειράς εκδηλώσεων για την ψηφιακή ένταξη: Επιστροφή στα βασικά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, θα συγκεντρώσουν ερωτήσεις και ανησυχίες σχετικά με τον γραμματισμό στον τομέα της ΤΝ για τους εκπαιδευτές χρησιμοποιώντας μια συνεργατική προσέγγιση και μια έννοια επικεντρωμένη στη μάθηση. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να εξελίσσεται και να επεκτείνεται, καθίσταται ζωτικής σημασίας να υπάρχει γραμματισμός στον τομέα της ΤΝ προκειμένου να χρησιμοποιούνται, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με εργαλεία ΤΝ σε επιγραμμικά, οικιακά και εργασιακά περιβάλλοντα.

Ο γραμματισμός στον τομέα της ΤΝ είναι σύνθετο ζήτημα, διότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την ψηφιοποιημένη κοινωνία μας με υψηλό ρυθμό και βιώνουμε καθημερινά αυτές τις αλλαγές. Για να επιτευχθεί αυτό, καλούμε τα μέλη της Κοινότητας που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων να μοιραστούν τις απόψεις τους ως εκπαιδευτές και να είναι οι μαθητές τους σε αυτό το θέμα. Η δυναμική της εκδήλωσης θα είναι μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με αυτές τις ερωτήσεις:

Ποιες είναι οι αντιλήψεις των μαθητών σας όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη; (Τυχόν αμφιβολίες, ανησυχίες, ερωτήσεις)
Έχετε αρχίσει να χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της κατάρτισής σας ή έχετε ιδέες που θα θέλατε να αρχίσετε να εφαρμόζετε σχετικά με το θέμα αυτό;
Πώς θα πρέπει να προσεγγιστεί ο γραμματισμός στον τομέα της ΤΝ; (Ποιες μεθοδολογίες, μορφότυποι κ.λπ.)

Η συνεδρία αυτή θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό μιας συνδημιουργημένης προσέγγισης που θα περιλαμβάνει τις προοπτικές τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευομένων όσον αφορά τον γραμματισμό στον τομέα της ΤΝ. Μετά από αυτό το επεισόδιο, θα δημιουργήσουμε ένα έγγραφο συχνών ερωτήσεων (Συχνές Ερωτήσεις) σχετικά με τον γραμματισμό στον τομέα της ΤΝ «Βασικές ψηφιακές δεξιότητες», το οποίο θα συνοδεύεται από εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων επί του θέματος και θα το μοιραζόμαστε με όλους τους συμμετέχοντες. Περιμένουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας!

Ο γραμματισμός στον τομέα της ΤΝ αποτελεί σύνθετο ζήτημα λόγω των ραγδαίων αλλαγών που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη κοινωνία μας, την οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ο Digico καλεί τα μέλη της κοινότητάς τους που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων να μοιραστούν τις απόψεις τους ως εκπαιδευτές και να χρησιμεύσουν ως φωνή των φοιτητών τους για το θέμα αυτό. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σε μορφή στρογγυλής τραπέζης, επιτρέποντας σε όλους τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Τι σκέφτονται οι μαθητές σας για την τεχνητή νοημοσύνη; (Τυχόν αμφιβολίες, ανησυχίες ή ερωτήσεις)
Έχετε ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στην κατάρτισή σας με οποιονδήποτε τρόπο ή έχετε ιδέες για την εφαρμογή της;
Πώς θα πρέπει να προσεγγιστεί ο γραμματισμός στον τομέα της ΤΝ; (Ποιες μεθοδολογίες, μορφότυποι κ.λπ.)

Η συνεδρία αυτή θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό μιας συνδημιουργημένης προσέγγισης που θα περιλαμβάνει τις προοπτικές τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευομένων όσον αφορά τον γραμματισμό στον τομέα της ΤΝ. Μετά από αυτό το επεισόδιο, θα δημιουργήσουμε ένα έγγραφο συχνών ερωτήσεων (Συχνές Ερωτήσεις) σχετικά με τον γραμματισμό στον τομέα της ΤΝ «Βασικές ψηφιακές δεξιότητες», το οποίο θα συνοδεύεται από εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων επί του θέματος και θα το μοιραζόμαστε με όλους τους συμμετέχοντες. Περιμένουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας!

 

Ο γραμματισμός στον τομέα της ΤΝ αποτελεί σύνθετο ζήτημα λόγω των ραγδαίων αλλαγών που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη κοινωνία μας, την οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ο Digico καλεί τα μέλη της κοινότητάς τους που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων να μοιραστούν τις απόψεις τους ως εκπαιδευτές και να χρησιμεύσουν ως φωνή των φοιτητών τους για το θέμα αυτό. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σε μορφή στρογγυλής τραπέζης, επιτρέποντας σε όλους τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Τι σκέφτονται οι μαθητές σας για την τεχνητή νοημοσύνη; (Τυχόν αμφιβολίες, ανησυχίες ή ερωτήσεις)
 2. Έχετε ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στην κατάρτισή σας με οποιονδήποτε τρόπο ή έχετε ιδέες για την εφαρμογή της;
 3. Πώς θα πρέπει να προσεγγιστεί ο γραμματισμός στον τομέα της ΤΝ; (Ποιες μεθοδολογίες, μορφότυποι κ.λπ.)

Η συνεδρία αυτή έχει ως στόχο να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη μιας συνδημιουργημένης προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη τις προοπτικές τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευομένων σχετικά με τον γραμματισμό στον τομέα της ΤΝ. Μετά την εκδήλωση, θα δημιουργηθεί ένα έγγραφο συχνών ερωτήσεων (Συχνές Ερωτήσεις) σχετικά με τον γραμματισμό στην τεχνητή νοημοσύνη «Βασικές ψηφιακές δεξιότητες», στο οποίο θα ενσωματώνονται εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων επί του θέματος. Το έγγραφο αυτό θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες. Ο Digico προσβλέπει με ανυπομονησία να ακούσει τις απόψεις σας!

 

Αναδημοσίευση  Exploratory Session: AI Literacy & Basic Digital Skills Training.

 

Μετάφραση εκδήλωσης  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έναρξη

19/07/2023T14:00:00

Λήξη

19/07/2023T15:30:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

 • English

Οργανισμός

Τρόπος διεξαγωγής

 • Διαδικτυακά - ζωντανά

Ζώνη ώρας

Europe/Brussels