Η διάσκεψη για την καινοτομία στα μέσα ενημέρωσης (Media Innovation Xchange) στις 13-14 Μαρτίου προσφέρει μια πλατφόρμα για τη διερεύνηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας στον ευρωπαϊκό τομέα των μέσων ενημέρωσης. Η εκδήλωση αυτή, η οποία διοργανώνεται υπό τη βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, είναι σημαντική για τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς παρέχει μια ευκαιρία να διερευνηθεί το εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο των μέσων ενημέρωσης, αναδεικνύοντας τόσο τις ευκαιρίες όσο και τις προκλήσεις. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη από το Βέλγιο και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ θα συγκεντρωθούν για την ανταλλαγή γνώσεων, την άντληση έμπνευσης και την προώθηση διεθνών συνεργασιών.

Ημερήσια διάταξη της διάσκεψης

Ημέρα 1: 13 Μαρτίου 2024

 • 09: 15-09: 45 Eναρκτήρια ομιλία (επιτόπου + ζωντανή μετάδοση)
 • 09: 45-11: 00 ΤΝ και μέσα ενημέρωσης, αναδιαμόρφωση του μέλλοντος
 • 11: 00-11: 30 Διάλειμμα
 • 11: 30-12: 30 Καινοτομία για την αντιμετώπιση, τον εντοπισμό και την αντίκρουση της παραπληροφόρησης
 • 14: 00-15: 15 Συνεδρίες ανάλυσης: Ο ευρωπαϊκός τομέας βιντεοπαιχνιδιών στα μέσα ενημέρωσης διασταυρώνεται, Reaching younger
 • 15: 15-15: 45 Διάλειμμα
 • 15: 45-17: 00 Απελευθέρωση της δημιουργικότητας μέσω του tec

Ημέρα 2: 14 Μαρτίου 2024

 • 09: 15-09: 30 Έναρξη
 • 09: 30-10: 30 Βιομηχανία μέσων που βασίζονται σε δεδομένα
 • 10: 30-10: 45 Διάλειμμα
 • 10: 45-11: 45 Συνεδρίες ανάλυσης: Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης σε έναν εικονικό κόσμο, Δεοντολογικά όρια της τεχνολογικής επανάστασης των μέσων ενημέρωσης
 • 11: 45-12: 45 Ευρωπαϊκοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς: διατήρηση της σημασίας μέσω της τεχνολογίας και της καινοτομίας
 • 14: 00-14: 45 Πρωτοβουλίες πολιτικής για την τόνωση της καινοτομίας και της συνεργασίας
 • 14: 45-15: 30 Καταληκτική συζήτηση: μελλοντικές ανάγκες όσον αφορά το προσεχές ευρωπαϊκό θεματολόγιο πολιτικής

 

Εγγραφείτε και εξασφαλίστε το σημείο σας για το συνέδριο. 

 

 

Αναδημοσίευση  εκδήλωσης από European Digital Skills & Jobs Platform. 

 

Μετάφραση εκδήλωσης  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Media Innovation Xchange

Έναρξη

13/03/2024T08:30:00

Λήξη

14/03/2024T14:30:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Ρομποτική
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Εικονική πραγματικότητα
 • Μηχανική Μάθηση
 • Cloud Computing
 • Λογισμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

 • English

Τρόπος διεξαγωγής

 • Διαδικτυακά - ζωντανά

Ζώνη ώρας

Europe/Brussels