Το εγχειρίδιο ICT4 για τους ηλικιωμένους είναι μια εργαλειοθήκη που βοηθά τους εκπαιδευτές και τους μαθητές που εργάζονται στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων για τους ηλικιωμένους.

Η ICT4 «Ηλικιωμένοι» είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που επιδιώκει να καταστήσει τους ηλικιωμένους ηλικίας μεταξύ 55 και 75 ετών περισσότερο ψηφιακά ικανούς και ενημερωμένους για ορισμένες από τις πολλές ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο. Πώς; Με την παροχή και τη διευκόλυνση ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος κατάρτισης με διαδρομές για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων αυτού του τμήματος της ιθαγένειας.

Στόχος του εγχειριδίου είναι να χρησιμεύσει ως συνεργατικός χώρος τεκμηρίωσης για όλους τους συμμετέχοντες στις παρεχόμενες δραστηριότητες κατάρτισης. Η Επιγραμμική Ακαδημία ορίζεται ως ένας ανοικτός, δημόσιος χώρος, εύκολα προσβάσιμος, με χρήσιμο περιεχόμενο (σενάρια, εκπαιδευτικοί πόροι και αποτελέσματα), ώστε όλοι να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής για τις ψηφιακές δεξιότητες των ηλικιωμένων πολιτών.

Πώς λειτουργεί;

Το σχέδιο συγκεντρώνει βέλτιστες πρακτικές από προηγούμενα επιτυχημένα σχέδια στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών του προσπαθειών για τη δημιουργία ενός εγχειριδίου κατάρτισης και ενός διαδικτυακού σχολείου. Άτομα ηλικίας μεταξύ 55 και 75 ετών θα επιλεγούν μέσω πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων μετά την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού και θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή ως πρεσβευτές του σχεδίου.

Το εγχειρίδιο ICT4 για τους ηλικιωμένους θα χρησιμοποιηθεί για όλες αυτές τις συνεδρίες κατάρτισης ως πόρος, τεκμηρίωση, συνεργατική επεξεργασία και κόμβος παραγωγής περιεχομένου.

Οι κύριοι στόχοι της ICT4 του εγχειριδίου για τους ηλικιωμένους είναι οι εξής:

 • παροχή βοήθειας στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα για τη μάθηση και την εξεύρεση πληροφοριών σχετικά με τα διάφορα θέματα που εξετάζονται στο πρόγραμμα·
 • χρησιμεύουν ως φόρουμ για τους συμμετέχοντες ώστε να μοιραστούν όσα έχουν μάθει με εκείνους που ενδιαφέρονται για τα θέματα που καλύπτει ο παρών κύκλος μαθημάτων.

Περιεχόμενο του εγχειριδίου

Το περιεχόμενο του εγχειριδίου περιλαμβάνει το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές στους οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση των ηλικιωμένων, καθώς και των ίδιων των ηλικιωμένων, και εξυπηρετεί δραστηριότητες κατάρτισης ως Επιγραμμική Ακαδημία.

Αυτή η μαθησιακή στρατηγική προβλέπει το διδακτικό περιεχόμενο του έργου ICT 4 για τους ηλικιωμένους, εισάγοντας 6 τομείς ικανοτήτων:

 1. (Εκούσια) ψηφιακή επικοινωνία
 2. Ψηφιακές συναλλαγές
 3. Έξυπνη διαβίωση για ευημερία
 4. Ψηφιακή συνεργασία
 5. Ασφάλεια και ιδιωτικότητα
 6. Αυτοοργάνωση

 

Κάθε μία από αυτές υποδιαιρείται περαιτέρω σε διάφορες ενότητες.

Πληροφορίες για το έργο

Το έργο ICT4 Ηλικιωμένοι πραγματεύεται αυτό που είναι γνωστό ως «διαδικτυακή γήρανση», προσφέροντας στο κοινό μια ευκαιρία μάθησης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το διαδίκτυο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της διαδικτυακής κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

 

Αναδημοσίευση  ICT4 Elderly Handbook, δημιουργήθηκε από Matteo Mirigliano

Μετάφραση είδησης μέσω  Digital Europe eTranslation ,a machine translation tool provided by the European Commission.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

ICT4 Εγχειρίδιο ηλικιωμένων

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Λογισμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Γλώσσα

 • English

Μεθοδολογία

το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές στους οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση των ηλικιωμένων, καθώς και οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι, και εξυπηρετεί δραστηριότητες κατάρτισης ως Επιγραμμική Ακαδημία.

Main document - File for download

Supporting documents

Απευθύνεται σε

 • Μη-Κύπριους πολίτες
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Άτομα με χαμηλές επιδόσεις

Είδη πηγών δεξιοτήτων

Άλλο εκπαιδευτικό υλικό

Οργανισμός