Η βάση δεδομένων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (CYBERHEAD) είναι μια βάση δεδομένων πληθοπορισμού, η οποία απαριθμεί τις ευκαιρίες κυβερνοασφάλειας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από ακαδημαϊκά ιδρύματα εντός της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Η CYBERHEAD είναι η μεγαλύτερη επικυρωμένη βάση δεδομένων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη και μπορεί να βρίσκεται στον ιστότοπο του ENISA, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια και, από την έναρξή της, η βάση δεδομένων έχει καταστεί σημείο αναφοράς και πόρου για τους πολίτες που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και των δικτύων και να αναβαθμίσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους.

Η βάση δεδομένων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας έχει ως στόχο να στηρίξει την ικανότητα των πολιτών να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να τους βοηθά να αξιολογούν τις διάφορες διαθέσιμες επιλογές κατάρτισης για την επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος. Το CYBERHEAD παρέχει επίσης πρόσθετη προβολή στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και βοηθά τα πανεπιστήμια να προωθήσουν και να βελτιώσουν τα προγράμματα σπουδών και να προσελκύσουν νέα ταλέντα.

Με 130 + ευκαιρίες που διατίθενται σε περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές χώρες, η βάση δεδομένων μπορεί να αναζητηθεί μέσω φίλτρων, τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να προσδιορίζουν το προτιμώμενο ακαδημαϊκό επίπεδο, τη μέθοδο υλοποίησης και τη χώρα όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

Αναδημοσίευση  CYBERHEAD – Cybersecurity Higher Education Database, δημιουργήθηκε από Matteo Mirigliano.

Μετάφραση πηγής ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Κυβερνοασφάλεια

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Γλώσσα

 • English

Μεθοδολογία

Cybersecurity education repository on BSc, MSc, PhD level.

Main document - File for download

Supporting documents

Απευθύνεται σε

 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Μη-Κύπριους πολίτες
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)

Είδη πηγών δεξιοτήτων

Άλλο εκπαιδευτικό υλικό