Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει ριζικά την προσωπική, επαγγελματική και εκπαιδευτική μας ζωή. Το έργο ADELE (Προώθηση της ψηφιακής χειραφέτησης των βιβλιοθηκών στην Ευρώπη) έχει ως στόχο να βοηθήσει τους οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης να ενσωματώσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στις δραστηριότητές τους προκειμένου να είναι ψηφιακά έτοιμοι. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας των δημόσιων βιβλιοθηκών, εξοπλίζοντάς τις με ένα εργαλείο προβληματισμού σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Για τον σκοπό αυτό, οι εταίροι του σχεδίου έχουν αναπτύξει ένα δωρεάν, εξατομικευμένο διαδικτυακό εργαλείο που βοηθά τους οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν και πού μπορούν να ενσωματώσουν περαιτέρω ψηφιακές τεχνολογίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους. Το εργαλείο ADELE βασίζεται στο εργαλείο SELFIE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σχολεία.

Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων

Στο πλαίσιο του έργου ADELE, διοργανώθηκε σειρά τεσσάρων διαδικτυακών σεμιναρίων σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ευρώπη για να εμπνεύσει και να στηρίξει την ψηφιακή ενδυνάμωση των δημόσιων βιβλιοθηκών:

 • Διαδικτυακό σεμινάριο 1: Πρωτοβουλίες της ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες — με τους ομιλητές Michael Horgan (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και Norman Röhner (ALL DIGITAL)
 • Διαδικτυακό σεμινάριο 2: Ψηφιακές στρατηγικές για τις δημόσιες βιβλιοθήκες — με τους ομιλητές Koen Vandendriessche (Cultuurconnect) και Jacob Svaneeng (Κεντρική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου)
 • Διαδικτυακό σεμινάριο 3: Δραστηριότητες κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες σε δημόσιες βιβλιοθήκες — με ομιλητές Léa Ichikawa (The Digital Collective) και Maja Lesinger (δημοτική βιβλιοθήκη Prelog, Κροατία)
 • Διαδικτυακό σεμινάριο 4: Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες για τη συμμετοχή των νέων σε δημόσιες βιβλιοθήκες — με ομιλητές Jeroen DeBoer (KB, Κάτω Χώρες) και Thomas Munk Osmundson (Κεντρική Βιβλιοθήκη Δανίας και Vejle Bib, DK)

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω αυτής της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες θα μάθουν περισσότερα για:

 • Ευρωπαϊκό πλαίσιο και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Υφιστάμενοι μορφότυποι, τεχνικές και προσεγγίσεις σχετικά με την κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες για τους χρήστες και το προσωπικό της βιβλιοθήκης
 • Ο ρόλος των δημόσιων βιβλιοθηκών στη διοργάνωση δραστηριοτήτων σχετικά με την ψηφιακή λογοτεχνία για το νεότερο κοινό

Τα διαδικτυακά σεμινάρια παρέχουν επίσης παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από επαγγελματίες, όπως:

 • «Digital Zebra»: μια ψηφιακή στρατηγική χωρίς αποκλεισμούς για τις δημόσιες βιβλιοθήκες στο Βερολίνο
 • Το έργο Guerilla Education for Librarians (GEL)
 • Το πιλοτικό έργο «Virtual Library Ship Ship»

Παρακολουθήστε τα επεισόδια, ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο του σχεδίου  για να μάθετε περισσότερα!

 

Σχετικά με το ADELE

Το σχέδιο ADELE είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το Erasmus +, στο οποίο συμμετέχουν πέντε οργανισμοί-εταίροι από την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία και το Βέλγιο:

 • Οργανισμός Διαχείρισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (LGMA) — Δουβλίνο, Ιρλανδία
 • Δημόσιες βιβλιοθήκες 2030 — Βρυξέλλες, Βέλγιο
 • European Grants International Academy (Egina) — Foligno, Ιταλία
 • Κεντρικό Ινστιτούτο για τον ενωσιακό κατάλογο ιταλικών βιβλιοθηκών και βιογραφικών πληροφοριών (ICCU) — Ρώμη, Ιταλία
 • Παγκόσμια Βιβλιοθήκη — Ίδρυμα Βουλγαρίας — Σόφια, Βουλγαρία

 

 

Αναδημοσίευση εργαλέιου ψηφιακών δεξιοτήτων από  European Digital Skills & Jobs Platform.

 

Μετάφραση εργαλείου ψηφιακών δεξιοτήτων  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Comments are closed.