Οι δοκιμές αυτοαξιολόγησης του ΙΚΑΝΟΣ (SAT) παρέχουν στους χρήστες προσωπικό ψηφιακό προφίλ με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων DigComp 2.2

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων (DigComp) είναι ένα εργαλείο για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των ευρωπαίων πολιτών. Σήμερα, η ψηφιακή ικανότητα σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ικανότητες σε όλους τους τομείς του DigComp. Το πλαίσιο DigComp προσδιορίζει τις βασικές συνιστώσες των ψηφιακών ικανοτήτων σε 5 τομείς: Γνώση πληροφοριών και δεδομένων, επικοινωνία και συνεργασία, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, ασφάλεια και επίλυση προβλημάτων. Το πρόσφατα επικαιροποιημένο και ενοποιημένο  Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες (DigComp 2.2) παρέχει περισσότερα από 250 νέα παραδείγματα γνώσεων και δεξιοτήτων για να βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες στην αυτοαξιολόγηση, τον εντοπισμό προσφορών κατάρτισης και την αναζήτηση εργασίας. Χάρη στην επικαιροποίηση αυτή, το DigComp θα συνεχίσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ που ορίζονται στην Ψηφιακή Δεκαετία και την ψηφιακή πυξίδα, όσον αφορά την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων ολόκληρου του πληθυσμού — το 80 % των πολιτών της ΕΕ θα έχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030.

Το  ΙΚΑΝΟΣ είναι μια πρωτοβουλία της βασκικής κυβέρνησης να καταστήσει γνωστές τις ψηφιακές ικανότητες, να επιτύχει την εξέτασή τους και να διευκολύνει την πρόοδο και τη διαπίστευσή τους σε ολόκληρη την κοινωνία. Το μοντέλο Ikanos υιοθετεί μια διαδικασία βελτίωσης με εξατομικευμένο χάρτη πορείας για τη λήψη μέτρων σχετικά με τους στόχους που συνδέονται με την πραγματικότητα και υποστηρίζονται από πολύ πρακτικά εργαλεία, με βάση το εννοιολογικό πλαίσιο DigComp της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κεντρικοί άξονες της δραστηριότητας:

 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα και τη μάθηση σε ένα ανατρεπτικό περιβάλλον ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Να υποβάλει πρόταση στρατηγικής και δράσης στα ενδιαφερόμενα μέρη (ιδιώτες, εταιρείες, οργανώσεις και τομείς) για την αντιμετώπιση των διαδικασιών βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων.
 • Διασφάλιση ότι η πρόταση ΙΚΑΝΟΣ επικαιροποιείται σε μόνιμη βάση, είναι καινοτόμος και χαρακτηρίζεται ως σημείο αναφοράς στις δημόσιες πολιτικές.

ΙΚΑΝΟΣ ΔΟΚΙΜΕΣ αυτοαξιολόγησης για:

Επιπλέον, παρέχεται διάγνωση ικανοτήτων για το περιβάλλον προσωπικής μάθησης (PLE).  Οι δοκιμασίες είναι διαθέσιμες στα αγγλικά, τα ισπανικά και τα βασκικά.

Κύρια οφέλη:

 • Το τεστ IKANOS ωθεί τους χρήστες να προβληματιστούν σχετικά με τις δικές τους ψηφιακές ικανότητες και να ανακαλύψουν όλες τις διαστάσεις του πλαισίου DigComp.
 • Η απλότητα του τεστ IKANOS επιτρέπει τη χρήση του τόσο με εφήβους που ξεκινούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο και με ενήλικες όλων των ηλικιών.
 • Το τεστ IKANOS λειτουργεί σε οποιαδήποτε τεχνολογική πλατφόρμα με φυλλομετρητή ιστού και μπορεί να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα.
 • Το τεστ ΙΚΑΝΟΣ έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλους διεθνείς βιομηχανικούς οργανισμούς και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών με χιλιάδες διαφορετικούς επαγγελματίες για τον έλεγχο των ψηφιακών δεξιοτήτων και την καθοδήγηση του σχεδιασμού της ψηφιακής κατάρτισης.

Τα τεστ ΙΚΑΝΟΣ είναι απλά, λειτουργούν σε οποιαδήποτε συσκευή και έχουν ολοκληρωθεί από περισσότερους από 70.000 πολίτες, επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς και μαθητές έως το 2020.  Θα χρειαστείτε περίπου 25 λεπτά για να συμπληρώσετε και, στο τέλος, θα μπορέσετε να τηλεφορτώσετε τα αποτελέσματά σας σε εξατομικευμένη έκθεση σε μορφότυπο PDF.

 

Αναδημοσίευση  IKANOS Self-Assessment Tests, δημιουργήθηκε από Andra Krasavina

Μετάφραση πηγής ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

ΙΚΑΝΟΣ ΔΟΚΙΜΕΣ αυτοαξιολόγησης

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.

Γλώσσα

 • English
 • Ισπανικά

Μεθοδολογία

Linked to the European Digital Competence Framework DigComp.

Main document - File for download

Supporting documents

Απευθύνεται σε

 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 0-3 ετών
 • Άτομα που φοιτούν στη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 3-10 ετών

Είδη πηγών δεξιοτήτων

Εργαλείο αυτοαξιολόγησης

Οργανισμός