Το Sunrise Valley Science and Technology Park, που ιδρύθηκε το 2003, είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και επιστημών, την παροχή βασικών υποδομών και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης σε νέες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις έντασης γνώσης. Κύριος στόχος του οργανισμού είναι να καταστεί ένα από τα ισχυρότερα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα στις χώρες της Βαλτικής και ο πιο ελκυστικός τόπος για επιχειρήσεις έντασης γνώσης.

Βασικοί τομείς δραστηριότητας

Το πάρκο, το οποίο βρίσκεται στον εξέχοντα κόμβο γνώσης που είναι γνωστός ως Sunrise Valley, δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του μεγαλύτερου τριγωνικού πλέγματος γνώσεων, που περιλαμβάνει μελέτες, έρευνα και επιχειρηματικές δραστηριότητες στα κράτη της Βαλτικής. Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας είναι οι εξής:

  • Υποστήριξη των αναγκών των επιχειρήσεων έντασης γνώσης σε υποδομές.
  • Διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και επιστήμης, καθώς και προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και τεχνολογίας.
  • Διευκόλυνση της προώθησης της επιχειρηματικότητας και παροχή υπηρεσιών εκκόλαψης επιχειρήσεων προσαρμοσμένων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
  • Προώθηση τόσο των εγχώριων όσο και των ξένων επενδύσεων, με παράλληλη αύξηση της παγκόσμιας αναγνώρισης.

Ο ιδανικός κόμβος για καινοτόμες τεχνολογικές επιχειρήσεις

Το επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο Sunrise Valley Valley λειτουργεί ως ιδανικός κόμβος για καινοτόμες τεχνολογικές επιχειρήσεις, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και για όσους δραστηριοποιούνται στην έρευνα και ανάπτυξη, διευκολύνοντας την εμπορευματοποίηση της γνώσης και την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων.

  • Μελλοντικοί επιχειρηματίες: Το πρόγραμμα προεπιτάχυνσης της βιωσιμότητας της κοιλάδας sunrise διαμορφώνει νεοφυείς επιχειρήσεις σε 5 εργαστήρια, υπό την καθοδήγηση διευθυντών και εικονικών εταιρειών. Επικεντρωμένοι στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι συμμετέχοντες δημιουργούν επιχειρήσεις με γνώμονα τον αντίκτυπο σε διάστημα δύο μηνών, ευθυγραμμίζοντας με τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους.
  • Το Sunrise Valley Science and Technology Park συντονίζει το Cleantech Cluster Lithuania, το οποίο ενώνει οντότητες καθαρής τεχνολογίας για συνεργατική ανάπτυξη. Στόχος της ομάδας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μελών, η προώθηση της ενοποίησης τομέων, η στήριξη της διεθνοποίησης και η προώθηση της καινοτομίας στις καθαρές τεχνολογίες και την έρευνα.
  • Ο κόμβος ψηφιακής καινοτομίας της ηλιακής κοιλάδας (SV DIH) έχει ως στόχο να ηγηθεί της ψηφιοποίησης στις Βαλτικές, συνδέοντας τις ΤΠΕ, την Ε & Α, τις βιομηχανίες και τις ΜΜΕ. Λειτουργεί εντός της κοιλάδας Sunrise, στηρίζει καινοτόμες λύσεις, επεκτείνει τα δίκτυα, ενισχύει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, προωθεί την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και αναπτύσσει δεξιότητες ψηφιοποίησης.
  • Το HACK4VILNIUS, που πραγματοποιείται ετησίως από το 2018, προωθεί τις καινοτομίες στις πόλεις. Πάνω από 3 ημέρες, οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν προκλήσεις για ένα πιο έξυπνο, υγιέστερο και πιο πράσινο Βίλνιους. Στην εκδήλωση συμμετέχουν διάφορες ομάδες, παρέχεται καθοδήγηση, σεμινάρια δεξιοτήτων και ολοκληρώνεται με μια εκδήλωση προβολής πολύτιμων βραβείων.
  • Δύο εκκολαπτήρια επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) έχουν εγκατασταθεί στη Λιθουανία: στο επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο της κοιλάδας Sunrise και στο επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο Kaunas.

 

Αναδημοσίευση εργαλείου ψηφιακών δεξιοτήτων από European Digital Skills & Jobs Platform.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Comments are closed.