Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης ψηφιακών δεξιοτήτων, με την ονομασία «Test your digital skills», είναι το νέο καινοτόμο εργαλείο που στηρίζει οποιονδήποτε να αξιολογήσει το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων του και να προσδιορίσει ένα σχέδιο μάθησης για τη βελτίωσή τους, με έμφαση στις δεξιότητες που απαιτούνται για να ευδοκιμήσει στον κόσμο της εργασίας.

Το εργαλείο αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έναν απλό στόχο, για την αύξηση του αριθμού των Ευρωπαίων με βασικές ψηφιακές δεξιότητες και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας: διασφάλιση ότι το 80 % των Ευρωπαίων θα διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030. Η δοκιμασία είναι διαθέσιμη σε 29 γλώσσες, τόσο στην πύλη Europass  όσο και στην πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας.

Η αξιολόγηση και οι ερωτήσεις των δοκιμών βασίζονται  στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων (DigComp) και ακολουθούν τους βασικούς τομείς του.

Το εργαλείο «Δοκιμαστείτε τις ψηφιακές σας δεξιότητες» αποσκοπεί στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης και των γνώσεων σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από την παροχή σαφούς εικόνας του επιπέδου του χρήστη, και είναι χρήσιμο για άτομα από οποιοδήποτε υπόβαθρο, για παράδειγμα:

  • Εργαζόμενοι που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν νέες δεξιότητες στο πλαίσιο της τρέχουσας απασχόλησής τους·
  • Άτομα που αναζητούν εργασία και επιθυμούν να βελτιώσουν τις πιθανότητές τους στην αγορά εργασίας·
  • Εκπαιδευόμενοι οποιασδήποτε ηλικίας που επιθυμούν να κατανοήσουν τις ψηφιακές ικανότητες και να τις βελτιώσουν κ.λπ.

Πώς λειτουργεί το εργαλείο

Το εργαλείο προσφέρει την ευκαιρία να χαράξετε τη δική σας μαθησιακή διαδρομή: από την αρχική αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων έως την εξατομικευμένη υποστήριξη με προτάσεις για μαθήματα που ταιριάζουν καλύτερα στους στόχους σας. Αυτά είναι τα κύρια στάδια:

  • Οι χρήστες υποβάλλονται σε δοκιμασία διάρκειας 15-20 λεπτών, για να αξιολογήσουν γρήγορα τις ψηφιακές δεξιότητές τους με στοχευμένες ερωτήσεις με βάση το πλαίσιο DigComp, καθώς και τα ενδιαφέροντα και τις εργασιακές φιλοδοξίες τους.
  • Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, οι χρήστες λαμβάνουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, η οποία περιλαμβάνει ειδική αξιολόγηση και βαθμολογία για κάθε τομέα ικανοτήτων, και τους βοηθά να εντοπίσουν τους κύριους τομείς που πρέπει να βελτιωθούν.
  • Τέλος, οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στον χάρτη πορείας για τη μάθηση, ο οποίος περιγράφει τις κατευθυντήριες γραμμές, τους τομείς βελτίωσης και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την εδραίωση ή τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και, τέλος, για την επίτευξη των μαθησιακών τους στόχων.

Το εργαλείο θα βελτιωθεί με πρόσθετα χαρακτηριστικά στο εγγύς μέλλον, όπως στοχευμένες προτάσεις για μαθήματα κατάρτισης, με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμασίας, και προσαρμοσμένα στο προφίλ του χρήστη.

Όλα τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στο προφίλ σας στην πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας, ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτά οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Αναδημοσίευση Test your digital skills tool,  δημιουργήθηκε από Digital Skills Team.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Comments are closed.