Η  εκπαιδευτική εργαλειοθήκη δράσεων (Kid Actions Educational Toolkit)  είναι ένας ολοκληρωμένος πόρος που σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση του κρίσιμου ζητήματος του κυβερνοεκφοβισμού μεταξύ παιδιών και νέων. Η εργαλειοθήκη αυτή, η οποία αναπτύχθηκε τόσο για τυπικούς όσο και για μη τυπικούς εκπαιδευτικούς, περιλαμβάνει 20 εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε εκπαιδευόμενους ηλικίας 11 έως 19 ετών.

Οι δραστηριότητες κατηγοριοποιούνται προσεκτικά σε τρεις τομείς εστίασης: κατανόηση του κυβερνοεκφοβισμού, πρόληψη του κυβερνοεκφοβισμού και αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού. Με τη χρήση αυτής της εργαλειοθήκης, οι εκπαιδευτές μπορούν να κινητοποιήσουν τους εκπαιδευόμενους σε μια σειρά από κατάλληλες για την ηλικία δραστηριότητες που προωθούν κοινωνικές και συναισθηματικές μαθησιακές δεξιότητες, όπως η αυτογνωσία, η υπεύθυνη λήψη αποφάσεων και οι δεξιότητες στις σχέσεις.

Πρόσβαση στη δέσμη εργαλείων

Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη «Kid Actions Educational Toolkit» είναι δωρεάν προσβάσιμη και μπορεί να  τηλεφορτωθεί από τον ιστότοπo.    Η φιλική προς τον χρήστη διεπαφή επιτρέπει στους εκπαιδευτές να φιλτράρουν τις δραστηριότητες με βάση τον τομέα εστίασης, την ηλικία των εκπαιδευομένων και τα κοινωνικά και συναισθηματικά μαθησιακά θέματα. Επιπλέον, διατίθενται γλωσσικές επιλογές, με εκδόσεις στα αγγλικά, τα ιταλικά και τα γαλλικά. Κάθε δραστηριότητα συνοδεύεται από ετικέτες που αναφέρουν τη συνιστώμενη ηλικιακή ομάδα, τον τομέα εστίασης και τα σχετικά κοινωνικά και συναισθηματικά μαθησιακά θέματα. Οι κατηγορίες φίλτρων μπορούν εύκολα να διαγραφούν κάνοντας κλικ στο σταυροειδές εικονίδιο δίπλα στην αντίστοιχη ετικέτα.

Δραστηριότητα Γενικά στοιχεία

Κάνοντας κλικ σε μια δραστηριότητα, παρέχεται λεπτομερής επισκόπηση των βασικών πληροφοριών που απαιτούνται για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της δραστηριότητας. Αυτό περιλαμβάνει μαθησιακά αποτελέσματα, βασικό λεξιλόγιο, απαιτούμενους πόρους και βασικά ερωτήματα για τη διευκόλυνση ουσιαστικών συζητήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. Οι πλήρεις οδηγίες δραστηριότητας μπορούν να τηλεφορτωθούν από τον σύνδεσμο που παρέχεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Ορισμένες δραστηριότητες μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν συνοδευτικούς πόρους με τη μορφή παρουσιάσεων PowerPoint, οι οποίες μπορούν να τηλεφορτωθούν κάνοντας κλικ στην εικόνα της μικρογραφίας.

Ενσωμάτωση σε δράσεις νυχτερινής εκπαίδευσης — Εργαλεία ψηφιακής εκπαίδευσης

Διάφορες δραστηριότητες στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα στα εργαλεία ψηφιακής εκπαίδευσης των δράσεων Kid. Περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία διατίθενται στον δικτυακό τόπο της παραγωγής. Συνιστάται να εξοικειωθείτε με δύο υποστηρικτικά έγγραφα καθοδήγησης, και συγκεκριμένα με το έγγραφο “Guidance for Educators”  και το «Child Protection Guidance», πριν από την υλοποίηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων δράσεων «Kid Actions». Τα έγγραφα αυτά παρέχουν επισκόπηση της εργαλειοθήκης, προτεινόμενες δραστηριότητες για τους εκπαιδευτικούς, παραδείγματα διαδρομών που βασίζονται σε στόχους και βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την ασφαλή χρήση των ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των παιδιών περιλαμβάνουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό των αποκαλύψεων από νέους.

 

Αναδημοσίευση Kid Actions Educational Toolkit: Empowering Children and Youth against Cyberbullying, δημιουργήθηκε από Laia Güell Paule.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Kid Actions Educational Toolkit

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Κυβερνοασφάλεια

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.

Γλώσσα

  • English
  • Γαλλικά
  • Ιταλικά

Μεθοδολογία

Education Toolkit

Main document - File for download

Supporting documents

Απευθύνεται σε

  • Άτομα που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Είδη πηγών δεξιοτήτων

Προγράμματα κατάρτισης