Στον δυναμικό κόσμο της ανάλυσης δεδομένων, η απελευθέρωση του δυναμικού των δεδομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική απεικόνιση. Η οπτική απεικόνιση δεδομένων χρησιμεύει ως ανεκτίμητος πόρος και κορυφαίοι χρήστες μέσω επτά κρίσιμων θεμάτων που οργανώνονται με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα. Αποτελεί πολύτιμο πλεονέκτημα για τα άτομα που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη δύναμη απεικόνισης των δεδομένων στις αναλυτικές τους προσπάθειες.

Διερεύνηση των θεμάτων

Έναρξη ολοκληρωμένης διερεύνησης της απεικόνισης των δεδομένων μέσω τριών διακριτών διαδρομών. Ο πρώτος, θεματικός σύνδεσμος, ανοίγει τον δρόμο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και υποθεμάτων μέσω του πίνακα περιεχομένων. Από τη θεωρία του χρώματος και την τυπογραφία έως την αφήγηση αφηγημάτων και τις παγίδες στις στατιστικές, η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει μια ολιστική κατανόηση των βασικών εννοιών. Για όσους έχουν συγκεκριμένες αναζητήσεις, η λειτουργία αναζήτησης παρέχει μια γρήγορη οδό για τον εντοπισμό σχετικών πληροφοριών, είτε σε γραμμικά διαγράμματα, γραμματοσειρές, εργαλεία, χρώματα, είτε σε οποιονδήποτε άλλο σχετικό όρο. Τέλος, ο οδηγός καλεί τους χρήστες να πραγματοποιήσουν μια διαρθρωμένη μαθησιακή διαδρομή μέσω της διαδοχικής πλοήγησης, η οποία θα επιτρέπει τη σταδιακή εμβάπτιση στις ιδιαιτερότητες της απεικόνισης των δεδομένων. Κάθε σελίδα συνδέεται απρόσκοπτα με την επόμενη, εξασφαλίζοντας συνεκτική και εμπλουτισμένη εκπαιδευτική εμπειρία.

Κύρια θέματα

Ο ολοκληρωμένος αυτός οδηγός ξεκινά με πέντε θέματα ειδικά προσαρμοσμένα τόσο για αρχάριους όσο και για προηγμένους χρήστες, ακολουθούμενα από δύο διεξοδικά θέματα που έχουν σχεδιαστεί για τους πιο έμπειρους αναλυτές δεδομένων. Οι χρήστες μπορούν να διερευνήσουν τον οδηγό με τρεις τρόπους: μέσω θεματικών συνδέσμων, αναζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων ή μέσω διαδοχικών σελίδων:

 • Αρχές σχεδιασμού: μάθετε για τον σχεδιασμό των γραφικών, την οπτική ιεραρχία, τα στοιχεία χαρτών και άλλες βασικές αρχές σχεδιασμού που αποτελούν τη βάση της αποτελεσματικής απεικόνισης των δεδομένων.
 • Αποθήκευση δεδομένων: κατανόηση της σημασίας της αφήγησης αφήγησης για τη μετάδοση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων του γνωστικού φορτίου, των τίτλων χαρτών, των οπτικών σχολίων και των αφηγηματικών ειδών απεικόνισης.
 • Παγίδες: Διερεύνηση κοινών παγίδων σε μεταδεδομένα, στατιστικές, δεδομένα, κλίμακες DataViz, χρώματα, τύπους χαρτών, χαρτογραφία και δεοντολογικά ζητήματα στην απεικόνιση δεδομένων.
 • Στην πράξη DataViz: αποκτήστε πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τους μορφότυπους των αρχείων δεδομένων, τις δομές, τα γεωγραφικά δεδομένα, τον καθαρισμό δεδομένων, τα επιγραμμικά γραφικά, την αναπαραγωγή απεικονίσεων, τα δοκίμια σχεδιασμού και τα διαθέσιμα εργαλεία.
 • Τύποι διαγραμμάτων: δώστε σε συγκεκριμένους τύπους χαρτών, όπως ραβδοχάρτες, κυκλικά διαγράμματα, γραμμικά διαγράμματα, χρονοσειρές, κατανομές, ιεραρχίες, δίκτυα, απεικόνιση αβεβαιότητας, απεικονίσεις υψηλής πυκνότητας δεδομένων, απεικονίσεις κειμένου, χάρτες και αίθουσες απεικόνισης δεδομένων.
 • Προσβασιμότητα: να μάθετε τα βασικά στοιχεία της προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων τύφλωσης του χρώματος, δημιουργώντας κατανοητές οπτικοποιήσεις, βασικά στοιχεία HTML, ευπροσάρμοστη απεικόνιση δεδομένων, προσβάσιμη διαδραστικότητα και εργαλεία για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας.
 • Γραμματική γραφικής: εξερευνήστε τις θεμελιώδεις αρχές του Grammar Graphics, καλύπτοντας δομικά στοιχεία, δεδομένα ώθησης, γεωμετρικά αντικείμενα, αισθητική, κλίμακες, οδηγούς, πτυχές, θεματικές εφαρμογές και πρακτικές εφαρμογές.

 

 

Αναδημοσίευση εργαλείου ψηφιακών δεξιοτήτων από European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση εργαλείου ψηφιακών δεξιοτήτων  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Μεγάλα Δεδομένα

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.

Γλώσσα

 • English

Μεθοδολογία

Guide

Main document - File for download

Supporting documents

Απευθύνεται σε

 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις

Είδη πηγών δεξιοτήτων

Άλλο εκπαιδευτικό υλικό