Δελτίο τύπουYπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με τη Δημοκρατία της Αυστρίας στον τομέα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Υπεγράφη σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2023, στο Προεδρικό Μέγαρο στην Λευκωσία, Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατία της Αυστρίας, από τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκο Κόκκινο και τον Υφυπουργό του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών, κ. Andrea Reichhardt.Το μνημόνιο υπογραμμίζει τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο και αποσκοπεί στη διεύρυνση και επέκταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών σε θέματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και στην προώθηση της τεχνολογικής συνεργασίας σε τομείς κοινού συμφέροντος και αμοιβαίου οφέλους με στόχο την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με στρατηγική δέσμευση και σαφή σκοπό.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, οι δύο χώρες θα συνεργαστούν στενά για να δημιουργήσουν μια σαφή στρατηγική για μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κύπρου και της Αυστρίας για την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ψηφιακής διακυβέρνησης που θα επιτρέψει καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. «Είμαι ευχαριστημένος που αυτό το Μνημόνιο προβλέπει ήδη συγκεκριμένα πιθανά θέματα συνεργασίας όπως την αυστριακή υποστήριξη για την κυπριακή μεταρρύθμιση του Σύστηματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς επίσης και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της συνταξιοδοτικής ασφάλισης.», δήλωσε ο Υφυπουργός Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και της Δημοκρατία της Αυστρίας, κ. Andrea Reichhardt.

Στην παρέμβασή του, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ Κυριάκος Κόκκινος, τόνισε τη σημασία της ψηφιακής μεταρρύθμισης στον δημόσιο τομέα μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης προκειμένου να βοηθηθεί η κυπριακή πλευρά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου και των ψηφιακών λύσεων που ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις της χώρας «Αξίζουμε ένα πιο βιώσιμο, πιο ψηφιακό και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον. Αυτή η συνεργασία μπορεί να μας το προσφέρει», δήλωσε ο Υφυπουργός.

Αναφερόμενος στην ανάγκη αξιοποίησης των δυνατοτήτων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε πλευράς για κοινό όφελος, ο Υφυπουργός σημείωσε: «Μέσω της Συμφωνίας επιδιώκουμε την επιτάχυνση ενός ολιστικού ψηφιακού μετασχηματισμού και για τις δύο χώρες, βασικού μοχλού για ένα διαφοροποιημένο, πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που μπορεί να οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη, στη διεθνή ανταγωνιστικότητα και στην κοινωνική ευημερία.»

Την υπογραφή της συμφωνίας χαιρέτησε, επίσης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ Κυριάκος Κούσιος. Εξέφρασε τα συγχαρητήρια του για την πρωτοβουλία και τόνισε πως «Αναμφίβολα, θα επωφεληθούμε σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία, τις γνώσεις και τις συμβουλές των Αυστριακών εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη ενός νέου αναβαθμισμένου συστήματος που θα επιτρέψει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προσφέρουν ταχύτερη, ακριβέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση. Στο πλαίσιο αυτό, η καθοδήγηση των ειδικών για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος θα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του έργου.»

 

Αναδημοσίευση απο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Περιφερειακή πρωτοβουλία