Στο πλαίσιο του νέου  σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι επεξεργάζεται ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το «SELFIE for Teachers» θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με την ψηφιακή τους ικανότητα και να αξιολογήσουν πόσο καλά έχουν ενσωματώσει την τεχνολογία στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Γιατί το SELFIE για τους εκπαιδευτικούς;

Η πανδημία COVID-19 το 2019 επηρέασε σχεδόν όλους τους τομείς, αν και σε διαφορετικό βαθμό. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της πανδημίας άλλαξε το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς τα σχολεία έκλεισαν και μετατοπίστηκαν στην εξ αποστάσεως μάθηση και διδασκαλία ως αποτέλεσμα των κυβερνητικών περιορισμών. Ταυτόχρονα, η αλλαγή αυτή έχει αυξήσει κυρίως την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και του προσωπικού σχετικά με τα οφέλη που θα μπορούσαν να αποφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Το SELFIE για εκπαιδευτικούς αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης — η στήριξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική προτεραιότητα του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση.

SELFIE for Teachers Methodology. Source: European Commission

 

Το SELFIE για εκπαιδευτικούς βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εργαλείο θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία επισήμως και θα είναι διαθέσιμο σε 24 γλώσσες.

Οι εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη (ή οπουδήποτε στον κόσμο) μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων που προσπαθούν να αξιολογήσουν σε ποιο βαθμό έχουν φτάσει οι εκπαιδευτικοί στην ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης. Οι ερωτήσεις καλύπτουν διάφορες πτυχές, όπως τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κατορθώσουν να τονώσουν το ενδιαφέρον και τις ικανότητες στην τεχνολογία, ή τον τρόπο ενθάρρυνσης της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης ψηφιακών εργαλείων με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως.

Η συμπλήρωση του εργαλείου διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο ομάδας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν πρακτικές προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, ώστε να μπορέσουν να ευαισθητοποιήσουν περαιτέρω την ψηφιακή τους γνώση (και τους μαθητές τους).

Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Μόλις ολοκληρώσουν την αξιολόγηση, οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν εξατομικευμένη έκθεση, η οποία θα εντοπίζει ισχυρούς και αδύναμους τομείς και θα παρέχει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των τομέων στους οποίους ενδέχεται να υστερούν. Το εργαλείο κατατάσσει τους χρήστες σε 6 κατηγορίες, από τους αρχάριους έως τους φορείς καινοτομίας.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που ολοκληρώνουν τον αναστοχασμό τους θα μπορούν να αποκτήσουν ψηφιακή κάρτα εισόδου για τη συμμετοχή τους.

© Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Αναδημοσίευση SELFIE for Teachers: Commission developing a new tool to support teachers’ digital skills , δημιουργήθηκε από Galina MISHEVA.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

SELFIE for Teachers: new tool announced

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ