Το έργο «Χώρος δεδομένων 4 Δεξιότητες» (DS4Skills) εγκαινίασε τον Φεβρουάριο μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα με την ονομασία DS4Skills Interactive Inventory, η οποία αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένης και δομημένης επισκόπησης διαφόρων πλατφορμών, υπηρεσιών, εφαρμογών και άλλων πρωτοβουλιών στον τομέα των δεδομένων δεξιοτήτων. Ο κατάλογος εστιάζει σε πλατφόρμες για δεξιότητες που σχετίζονται με τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Αυτός ο διαδικτυακός κατάλογος έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την έλλειψη προβολής και τον κατακερματισμό των υφιστάμενων πρωτοβουλιών στον χώρο δεδομένων δεξιοτήτων, παρέχοντας μια εύκολα προσβάσιμη, φιλική προς τον χρήστη διεπαφή με τρεις διαδραστικές λειτουργίες: Ανακαλύψτε, Σχέσεις και Ανάλυση. Ο διαδραστικός κατάλογος DS4Skills χρησιμεύει ως σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας για το έργο DS4Skills και όλα τα μέλη του οικοσυστήματος δεδομένων δεξιοτήτων, και αναμένεται να βελτιώσει την ευθυγράμμιση και την εναρμόνιση μεταξύ παράλληλων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη».

Το περιεχόμενο του καταλόγου συγκεντρώθηκε μέσω σάρωσης της αγοράς, αποτελούμενης από διαδικτυακή έρευνα και έρευνα τεκμηρίωσης σχετικά με τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες. Επιπλέον, εφαρμόστηκε η μεθοδολογία για την κατηγοριοποίηση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών όσον αφορά τις δεξιότητες και τα εκπαιδευτικά δεδομένα. Νέες πρωτοβουλίες προσλαμβάνονται συνεχώς μέσω ηλεκτρονικού εντύπου υποβολής και οι χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας καλούνται να προτείνουν νέες πρωτοβουλίες και να προσθέσουν λεπτομέρειες σχετικά με τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ενσωματωθεί.

DS4Δεξιότητες: ιστορικό

Ο χώρος δεδομένων για τις δεξιότητες (DS4Skills) είναι ένα 1ετές έργο που αποσκοπεί στην προετοιμασία του εδάφους για την ανάπτυξη ενός ανοικτού και αξιόπιστου ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για τις δεξιότητες, ο οποίος υποστηρίζει την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις δεξιότητες και την πρόσβαση σε αυτά.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» και περιλαμβάνει 14 εταίρους από τους τομείς της βιομηχανίας, της εκπαίδευσης και των οικοσυστημάτων δεδομένων.

 

Αναδημοσίευση DS4Skills Interactive inventory: a showcase of skills data initiatives now online, δημιουργήθηκε από Athanasios Panagopoulos

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

DS4Skills

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Μεγάλα Δεδομένα

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ