Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου η εναρκτήρια συνεδρίαση του συναρπαστικού έργου πορτοφολιού ψηφιακών δεξιοτήτων (Erasmus + Forward-look, 2022). Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού οικοσυστήματος που προωθεί τη διά βίου μάθηση εξοπλίζοντας τα άτομα με κρίσιμες ψηφιακές δεξιότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στις πέντε πτυχές ψηφιακών δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού πλαισίου DigiComp.
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της χρήσης μικροδιαπιστευτηρίων που αντιμετωπίζουν αυτές τις κρίσιμες ψηφιακές δεξιότητες.
Η εταιρική σχέση στην οποία βασίζεται το σχέδιο περιλαμβάνει οκτώ οργανισμούς από πέντε διαφορετικές χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Ρουμανία. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν όλοι οι εταίροι, οι οποίοι συμμετείχαν είτε αυτοπροσώπως είτε από το Διαδίκτυο.
Μέσω αυτού του έργου, ελπίζουμε να συμβάλουμε σημαντικά στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίες καθίστανται ολοένα και πιο ζωτικές στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο σήμερα. Με τη δημιουργία ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που εφοδιάζει τα άτομα με αυτές τις βασικές δεξιότητες, στόχος μας είναι να προωθήσουμε τη διά βίου μάθηση και να βοηθήσουμε τα άτομα να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Είμαστε
με ενθουσιασμό να ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι και προσβλέπουν στον θετικό αντίκτυπο που θα έχει το έργο τόσο για τα άτομα όσο και για τις κοινότητες.

 

Αναδημοσίευση είδησης απο Cyprus Computer Society – CCS.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Προχωρημένο
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ