Η 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL) δημοσιεύεται τώρα! Ανακαλύψτε τις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2023-2024 για τη στήριξη των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και υποβάλετε αίτηση από τον Μάιο του 11.

Το νέο πρόγραμμα εργασίας 2023-24 που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 909.5 εκατ. EUR με στόχο την ενίσχυση των κρίσιμων ψηφιακών ικανοτήτων της ΕΕ, εστιάζοντας σε βασικούς τομείς όπως η τεχνολογία για το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος, τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη, το υπολογιστικό νέφος, η κυβερνοασφάλεια, οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και η ανάπτυξη για τη βέλτιστη χρήση αυτών των τεχνολογιών.

Ειδικότερα, προκειμένου να καλυφθεί η σημαντική έλλειψη ειδικών του τομέα που χρησιμοποιούν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και ειδικούς στις ΤΠΕ, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η δεξαμενή μαθητών που θα ενδιαφέρονταν τελικά να σπουδάσουν στους τομείς STEM και ΤΠΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στα κορίτσια και τις γυναίκες που υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στον ψηφιακό τομέα. Επίσης, το ποσοστό των σπουδαστών που επιλέγουν κλάδους ΤΠΕ και ιδίως ημιαγωγών είναι πολύ χαμηλό για να ικανοποιήσει τη ζήτηση που απαιτείται από την αγορά εργασίας.

Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων

Για τον λόγο αυτό, έχουν πλέον δημοσιευθεί δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση στην έλλειψη ειδικών ανά τομέα που χρησιμοποιούν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και ειδικούς στις ΤΠΕ, και ιδίως στους κλάδους των κοριτσιών και των γυναικών και των ημιαγωγών:

  • Η πρώτη πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων μαθητών (ιδίως των κοριτσιών): στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η πιλοτική δράση για την αύξηση του αριθμού των σπουδαστών που παρακολουθούν ψηφιακές σπουδές και σταδιοδρομίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της συμμετοχής των κοριτσιών. Η πρόσκληση θα στηρίξει κοινές δράσεις μεταξύ κορυφαίων τεχνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και σχολείων για την προώθηση των ψηφιακών σπουδών.
  • Η δεύτερη πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων στον τομέα των ημιαγωγών: κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης θα είναι ο καθορισμός μιας πλατφόρμας μεταξύ των κέντρων επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης (ΕΕΚ) και η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ακαδημίας δεξιοτήτων για τους ημιαγωγούς: ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συναφών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στον τομέα της μικροηλεκτρονικής, για την αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικών στον τομέα των ημιαγωγών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες προσκλήσεις θα βρείτε στη  διαδικτυακή πύλη χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ! Ενημερωτική ημερίδα για τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις 2 Ιουνίου 2023!

Η πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας, μετά την επιτυχία των προηγούμενων εκδόσεων, διοργάνωσε εκδήλωση Info Day στις 2 Ιουνίου 2023 σχετικά με τις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για να τις παρουσιάσουν λεπτομερώς και οι συμμετέχοντες να υποβάλουν ερωτήσεις απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δείτε τις κύριες διαφάνειες  που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και παρακολουθήστε την  εγγραφή που είναι πλέον διαθέσιμη στο κανάλι DigitalEU Youtube!

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 11 Μαΐου 2023 και θα περατωθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2023 στις 17: 00 ώρα Βρυξελλών.

 

Αναδημοσίευση 4th Call for proposals under DIGITAL on Advanced Digital Skills: Apply from May 11!, δημιουργήθηκε από

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Funding and Tenders Portal: 2 new calls on Advanced Digital Skills

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Μεγάλα Δεδομένα
  • Cloud Computing
  • Μικροηλεκτρονική
  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ