Στις 17 Ιανουαρίου 2022, η Υπηρεσία Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων άνοιξε τις αιτήσεις για το πρώτο από τα 11 νέα προγράμματα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης που θα υλοποιηθούν το 2022.

Όλες οι πρωτοβουλίες οργανώνονται μέσω του ΟΑΕΔ, του κυβερνητικού οργανισμού απασχόλησης που εποπτεύει την πολιτική και την ανάπτυξη της εργασίας στην Ελλάδα και χρηματοδοτείται από εθνικά μέσα, χρηματοδότηση που διατίθεται για το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και πρόσθετη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Πρωτοβουλία # 1: 4.000 νέες θέσεις εργασίας μέσω επιδοτήσεων επιχειρήσεων

Το πρώτο αυτό πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 26 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε ανέργους άνω των 30 ετών και ιδίως γυναίκες, προσφέροντας ετήσια επιχορήγηση από 6.000 έως 8,000 EUR + για επιχειρήσεις στις ελληνικές περιφέρειες Δυτικής Αττικής και Πειραιά, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικού Τομέα Αθηνών. Η ελληνική κυβέρνηση αναμένει να απασχοληθούν 4.000 άτομα για περίοδο τουλάχιστον 1 ετών στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται άμεσα από την ελληνική κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα λαμβάνουν μηνιαίο μισθό από 500 έως 700 EUR μηνιαίως.

Οι επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης έως τις 17 Φεβρουαρίου στις 15: 00 ώρα Αθήνας μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οι εμπειρογνώμονες του ΟΑΕΔ στην απασχόληση θα αξιολογούν τις αιτήσεις και θα προτείνουν υποψηφίους στην εταιρεία, ανάλογα με την κατηγορία, την εξειδίκευση και τα απαιτούμενα προσόντα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων — αποχωρώντας από την ίδια την εταιρεία για την απόφαση πρόσληψης.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται σε ειδική σελίδα  στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ.

Επιτυχημένα παραδείγματα από προηγούμενα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων του ΟΑΕΔ

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης και ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Προτοπάλτης επισκέφθηκαν την ελληνική εταιρεία της βιομηχανίας τροφίμων ΕΛΒΙΔΑ FOOD ΑΕ, με έδρα το Περιστέρι. Η εταιρεία έχει εξαγωγικό προσανατολισμό και απασχολεί 14 δικαιούχους προηγούμενων προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων του ΟΑΕΔ.

Minister of Labour & Social Affairs Kostis Hatzidakis visits Greek food company ELVIDA SA in January 2022.

 

Ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Προτοπάλτης συναντήθηκαν και μίλησαν με ορισμένους από τους υπαλλήλους που βρήκαν εργασία στην εταιρεία μέσω των προγραμμάτων, οι οποίοι τόνισαν τη θετική έκβαση της συμμετοχής τους στον ΟΑΕΔ και άντλησαν από την εμπειρία τους για να διατυπώσουν συστάσεις για τη βελτίωση των μελλοντικών εκδόσεων της πρωτοβουλίας. Η ομάδα διαχείρισης της εταιρείας δήλωσε ότι ο ΟΑΕΔ έχει συμβάλει στη διευκόλυνση των προσλήψεων, ιδίως κατά τα πιο δύσκολα στάδια της πανδημίας, και εξέφρασε την πρόθεση να διατηρηθούν τα άτομα που αναζητούν εργασία στο πλαίσιο του προγράμματος μετά τη λήξη της επιδότησης.

Τα προγράμματα της περιόδου 2020-21 είχαν τρεις κατευθύνσεις: προώθηση της απασχόλησης, παροχή στους δικαιούχους της δυνατότητας να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και στήριξη της επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δημιουργήθηκαν 50.131 νέες θέσεις εργασίας χάρη σε 16 προγράμματα που υλοποιήθηκαν από τον ΟΑΕΔ μεταξύ Μαΐου 2020 και Δεκεμβρίου 2021. Παρότι δεν ήταν αποκλειστικά προσανατολισμένα στον τομέα των ΤΠΕ, τα προγράμματα βοήθησαν τις ΜΜΕ με διαφορετικά επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας και λιγότερους πόρους να επενδύσουν στις εργασιακές δεξιότητες των ατόμων, στην επαγγελματική εξέλιξη και να επιταχύνουν την ψηφιοποίηση του τομέα ή της εταιρείας τους.

Με τη νέα δέσμη προγραμμάτων που ξεκίνησε με την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων τον Ιανουάριο του 2022, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλό δρόμο για την τόνωση της απασχόλησης με τη δημιουργία περισσότερων από 80.000 θέσεων εργασίας έως το τέλος του 2022.

 

Πνευματικά δικαιώματα: © 2021 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 

Αναδημοσίευση Boosting employment in Greece: OAED kicks off programmes to create 86.000 jobs in 2022 , δημιουργήθηκε από Galina MISHEVA.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Video footage of visit and keynote messages

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ελλάδα

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία